Распоред сједница скупштинских одбора за 27. посебну сједницу Народне скупштине

Датум: 
10.05.2018 - 15:00

У оквиру припреме Двадесет седме сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу:

 

1. Одбор за праћење стања у области пензијско - инвалидског осигурања одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 9.30 часова, у сали 51 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

 

2. Одбор за локалну самоуправу одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 

1. Приједлог закона о измјени Изборног закона Републике Српске - по хитном поступку.

 

3. Законодавни одбор одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2017. године у 12.30 часова , у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

 

На сједници ће се разматрати приједлози законā и одлуке који су предвиђени за Двадесет седму посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 

4. Одбор за безбједност одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 12.30 часова, у сали 51 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

 

5. Одбор за финансије и буџет одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 13.00 часова, у сали 5 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018 годину - по хитном поступку;
3. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2018. годину.

 

6. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 13.30 часова, у сали 4 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

 

7. Одбор за борачко - инвалидску заштиту одржаће своју сједницу у понедјељак, 15. маја 2018. године у 9.30 часова, у сали 3 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

 

8. Одбор једнаких могућности одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 14.00 часова, у сали 6 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018 годину - по хитном поступку.

 

9. Одбор за привреду одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018 годину - по хитном поступку;
3. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2018. годину.

 

10. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 16.30 часова, у сали 6 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;
2. Информација о проведеној процедури јавне набавке путем Конкурса за израду идејног урбанистичко - архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина.

 

11. Административна комисија одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 17.00 часова, у сали 51 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који је у надлежности Комисије:

 

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку.

 

12. Одбор за координацију са институцијама и организацијама у вези са изградњом меморијалног центра „Градина“ и праћењем усвајања Декларације о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, у парламентима других држава одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 17.00 часова, у сали 5 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Информација о проведеној процедури јавне набавке путем Конкурса за израду идејног урбанистичко - архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина.

 

13. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће своју сједницу у понедјељак, 14. маја 2018. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

 

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет седме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину - по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018 годину - по хитном поступку.