Распоред сједница скупштинских одбора за 23. редовну сједницу Народне скупштине

Датум: 
01.02.2018 - 14:45

У оквиру припреме Двадесет треће сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу:

1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом – по хитном поступку;

2. Приједлог закона о гасу;

3. Приједлог закона о хемикалијама;

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;

5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;

6. Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре;

7. Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела;

8. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану;

9. Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године;

10. Приједлог статистичког програма Републике Српске за период 2018 – 2021. година;

11. Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње.

2. Одбор за праћење стања у области пензијског и инвалидског осигурања одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 9.30 часова, у сали 51 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске.

3. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 12.00 часова , у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара.

4. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 12.30 часова , у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози, нацрти закона и одлуке који су предвиђени за Двадесет трећу сједницу Народне скупштине Републике Српске.

5. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 12.30 часова, у сали 51 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;

2. Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;

3. Информација о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013 – 2017);

4. Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године.

6. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 13.00 часова, у сали 5 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;

2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;

3. Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;

4. Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела;

5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;

6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;

7. Информација о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013 – 2017);

8. Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године;

9. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину;

10. Приједлог статистичког програма Републике Српске за период 2018 – 2021. година.

7. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 13.30 часова, у сали 4 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану.

8. Одбор за борачко - инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 14.00 часова, у сали 3 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре;

2. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;

3. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.01 - 31.12.2016. године.

9. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 14.00 часова, у сали 6 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;

2. Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре.

10. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 16.00 часова, у сали 4 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом – по хитном поступку;

11. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о страним улагањима;

2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;

3. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину;

4. Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2014. до 2017. године;

5. Интерпелација за разматрање политике управљања јавним предузећима у Републици Српској – приједлог народних посланика.

12. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 16.30 часова, у сали 6 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о средњем образовању и васпитању;

2. Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о студентском организовању;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју.

13. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 17.00 часова, у сали 3 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о средњем образовању и васпитању;

2. Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о студентском организовању.

14. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 17.30 часова, у сали 5 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;

2. Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела;

3. Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године;

4. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.01 - 31.12.2016. године;

5. Информација о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013 – 2017).

15. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 5. фебруара 2018. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о бањама;

2. Приједлог закона о хемикалијама;

3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;

4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану;

5. Интерпелација за разматрање политика у области здравственог и пензионог система – приједлог народних посланика.

16. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у уторак, 6. фебруара 2018. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет треће сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о бањама.