Расписан јавни конкурс за избор Независног одбора

Датум: 
25.04.2019 - 12:30

На основу члана 17. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ број 57/16 и 110/16) и члана 56. став 5. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 31/11 и 34/17) и Одлуке Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број: 02/4.01-1-011-817-3/19 од 25. априла 2019. године, Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске расписује јавни конкурс за избор Независног одбора.

Независни одбор састоји се од два професионална припадника Министарства унутрашњих послова и пет чланова из реда грађана – угледних стручњака, правних криминалистичких и других друштвених наука.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни конкурс можете видјети овдје