Промоција зборника радова "25 година Народне скупштине Републике Српске" на АНУРС

Датум: 
24.10.2017 - 13:15

На Академији наука и умјетности Републике Српске у Бањалуци данас је одржана промоција зборника радова „Двадесет пет година Народне скупштине Републике Српске“.

Промоцији зборника присуствовали су предсједник Републике Српске Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић, предсједник Владе Републике Српске Жељка Цвијановић, предсједник Уставног суда Републике Српске Џерард Селман, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић, министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић, министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић, министар породице, омладине и спорта Републике Српске Јасмина Давидовић, генерални секретар Народне скупштине Републике Српске Марко Аћић, народни посланици и бројне друге званице и гости.

О значају зборника „Двадесет пет година Народне скупштине Републике Српске“ у Великој сали АНУРС говорили су предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић, предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске Рајко Кузмановић и академик Снежана Савић.

Говор предсједника Чубриловића објављујемо у цјелости:

Захваљујем вам на учешћу на промоцији Зборника радова „Двадесет пет година Народне скупштине Републике Српске“, која је саставни дио овогодишњег обиљежавања годишњице постојања и рада Народне скупштине Републике Српске.

Претходна, јубиларна година обиљежена је достојно величини и значају највишег политичког, представничног и народног органа Републике Српске.

Ову промоцију обављамо на дан када је почео процес конституисања Републике Српске, с циљем очувања нашег територијалног, политичког, националног, духовног идентитета и субјективитета у Босни и Херцеговини.

Изражавамо посебну захвалност Академији наука и умјетности Републике Српске и јавним универзитетима у Бањој Луци и Источном Сарајеву, који су под покровитељством  Народне скупштине, у изванредној сарадњи припремили и организовали научно-стручни скуп. Значај одржаног скупа потврђују реферати из различитих области у оквиру надлежности парламента, припремљених од стране научних, стручних и јавних радника.

Зборник радова је, без сумње, цјеловита и свеобухватна анализа нормативног и стварног, корисно дјело које представља значајан допринос уставно-правној литератури о парламенту као важној уставној институцији, о развоју парламентарног живота и парламентаризма.

Објављени су радови који су у духу критичког сагледавања организовања и функционисања, историјске улоге и успјешног учешћа и доприноса Народне скупштине у свим фазама развоја Републике Српске. Првенствено, ради се о очувању и заштити ентитета и виталних националних интереса народа и њиховог државотворног статуса у процесу изградње и заштити уставности и законитости, владавине права, начела подјеле власти и парламентарне демократије, стварања, функционисања и заштите правног система, поретка и правног реда.

Народна скупштина је дала значајан допринос институционалном утемељењу, очувању, стабилизацији и развоју Републике Српске, њеном међународном признавању и афирмацији, очувању дејтонског капацитета, те специјалних и паралелних веза са Републиком Србијом.

Народна скупштина је основни стуб нашег уставноправног и политичког система. Она изражава основне интересе и потребе грађана, утврђује општи оквир економске, социјалне и друштвене политике.

Народна скупштина своју уставну надлежност врши доношењем праведних и проводивих закона и других прописа, и врши ефикасан надзор и политичку контролу њиховог извршавања. У процесу одлучивања, неопходно је обезбједити предност јавног, односно општег над појединачним интересима, у складу са најбољим савременим праксама и усаглашена са европском правном тековином.

Неопходна је пуна и функционална сарадња у спровођењу мјера и активности свих органа и институција у Републици и њених представника у заједничким органима и институцијама Босне и Херцеговине. Такав приступ допринијеће очувању и заштити уставотворне и законодавне надлежнсти Републике Српске, поготово оне која се све више урушава судским одлукама на нивоу Босне и Херцеговине.

Законодавну власт у Републици Српској врши и Вијеће народа. Закони и други прописи које изгласа Народна скупштина, а који се односе на питања виталног националног интереса било којег од конститутивних народа, ступају на снагу тек након усвајања у Вијећу народа.

Међутим, овај уставни и правни институт заштите виталног националног интереса често се грубо злоупотребљава и политизује. Стога, парламентарна и уставносудска пракса указују на неоподност нормативног прецизирања питања виталног националног интереса, облика његове повреде и заштите, те успостављање одговарајућих правних стандарда и једноставнијих и рационалнијих процедура.

Посебно је важно да су извршна, правосудна и управна власт организоване, ефикасне и дјелотворне, да су економски, социјални и политички планови и пројекти реални и проводиви, да се остварују интереси и потребе народа и грађана.

Недавна догађања у раду Народне скупштине, од стране парламентарне опозиције, имају за циљ њено блокирање, до физичког онемогућавања рада, предузимањем ванпарламентарних радњи и инструмената.

Сматрамо да је, у складу са добром праксом у парламентарном животу, неопходно предузимање свих правних и политичких мјера и активности на сузбијању ових појава и спречавању политичке нестабилности и блокаде у раду највиших органа власти, у складу са Уставом, законом и парламентарном регулативом. Народна скупштина је предузела предвиђене правне мјере и легитимне санкције искључења са сједнице.

Неопходно је сачувати јединство и стабилност скупштинске већине, као основне гаранције у континуитету рада и остваривању основних уставних и законских надлежности Народне скупштине.

Народна скупштина је утемељена на демократској власти већине, као и на правима мањине, што подразумијева постојање пуне толеранције и сарадње у споровођењу кључних политика које су од интереса за Републику Српску.

Народна скупштина, као највише представничко тијело, јесте мјесто гдје народ, преко својих непосредно бираних представника, одлучује о питањима од заједничког и општег интереса и о најзначајнијим питањима за живот и развој.

Основни чувари демократије, на првом мјесту, су Устав и закон, а затим легитимно изабрана власт, односно политички представници народа. Дакле, сви они који су добили повјерење на изборима да би управљали јавним пословима.

Република Српска је данас политички, економски и социјално стабилна и самоодржива. Међутим, све је то тешко остварити у босанскохерцеговачкој неслободној, подијељеној и недовршеној држави и друштву. Од прворазредног значаја је престанак ослањања на представнике међународне заједнице, умјесто на легално изабране органе домаће власти.

Само са пуном одговорношћу и свијешћу о улози и значају постојања и рада Народне скупштине, уз коришћење свих правних и политичких средстава, можемо постићи уједињење и остваривати вољу и жеље наших народа и грађана.