Посланици апсолвирали дневни ред 19. сједнице, "Дан за гласање" у четвртак у 10 часова

Датум: 
05.07.2017 - 20:30

Посланици Народне скупштине Републике Српске апсолвирали су дневни ред 19. редовне сједнице, а "Дан за гласање" биће одржан у четвртак у 10.00 часова.

Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске предложила је Народној скупштини да за члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из Републике Српске предложи Миодрага В. Симовића.

Комисија је предложила Народној скупштини да се Данијела Стефановић разрјеши дужности члана у Комисији за жалбе на лични захтјев.

Комисија је предложила Народној скупштини да донесе одлуку о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске, те да донесе одлуку о  избору Љиљане Грбић за вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске.

Комисија је предложила Народној скупштини да изабере Раду Растока за директора Агенције за банкарство Републике Српске, а да за његовог замјеника изабере Младена Ковачевића.

Комисија је предложила Народној скупштини да Саву Минића разрјеши дужности спољног члана Одбора за локалну самоуправу, а да Ранка Карапетровића изабере за спољног члана Одбора за локалну самоуправу.

Посланици су у сриједу размотрили Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања.

Министар финансија Републике Српске Зоран Тегелтија рекао је да је циљ пројекта подршке запошљавању повећање запослености у приватном сектору одабраних циљних група регистрованих незапослених лица, прије свега младих, дугорочно незапослених и особа које имају више од 40 година, те јачање служби Завода за запошљавање.

Образлажући Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања, Тегелтија је навео да је ријеч о задужењу од 21 милион евра, што представља 42 одсто од 50 милиона евра укупног задужења за БиХ.

Он је рекао да се средства зајма одобравају Српској под условима рока отплате од 32 године, период одгоде плаћања од седам година, каматну стопу која се обрачунава у вриједности Еурибора увећаног за варијабилни распон, те отплату главнице полугодишње - 15. маја и 15. новембра.

Обављена је расправа о Информацији о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2016. години.

На путевима Републике Српске прошле године погинуло је 130 лица, док их је 703 теже, а 2.878 лакше повријеђено, наведено је у информацији о спровођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година за прошлу годину.

У Српској су се догодиле 9.783 саобраћајне незгоде, од којих 121 са погинулим лицима, 577 са тешко и 1.741 са лакше повријеђеним лицима, те 7.344 незгоде са материјалном штетом.

Образлажући информацију на сједници Народне скупштине Српске, помоћник министра саобраћаја и веза Наташа Костић рекла је да се укупан број саобраћајних незгода повећао за четири одсто у односу на референтну 2011. годину, те је констатовала да није успостављен Стратегијом пројектовани тренд смањења броја саобраћајних незгода.

"Иако број саобраћајних незгода има тенденцију пораста, охрабрује податак да је број незгода са погинулим и тешко повријеђеним лицима мањи у односу на 2015. годину, као и у односу на базну 2011. годину", навела је Костићева.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић оцијенио је да би средства која би се уштедјела од смањења броја саобраћајних незгода могла бити искоришћена за многе корисне намјене, попут изградње болница.

Чубриловић је рекао да је управљање безбједношћу саобраћаја сложен процес који се прати кроз разне гране и институције, те да је у савременом свијету достигао ниво да је готово могуће пројектовати када ће нека саобраћајна несрећа и у којем капацитету да се деси.

Он је, током расправе о информацији о спровођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске за период 2013-2022. година, за прошлу годину, истакао да је корисно правити пресјеке спровођења стратегије, те да је ова информација корисна и за доношење многих закључака.

Чубриловић је напоменуо да је Српска заједно са осталим земљама чланицама УН прихватила низ резолуција о безбједности саобраћаја.

Прије тога, обављена је расправа о Информацији о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника.

Министар за избјеглице и расељена лица Републике Српске Давор Чордаш изјавио је данас да је у БиХ поднесено око 60.000 захтјева за обнову имовине, од чега у Српској око 30.000.

Представљајући у парламенту Републике Српске информацију о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника, он је рекао да на подручју Српске има 65.786 оштећених стамбених једница, а у Федерацији БиХ 80.484.

Чордаш је додао да је број обновљених објеката на подручију Српске 72.388, а ФБиХ 232.367.

Он је навео да Министарство планира у овој и наредној години да имплементира пројекте укупне вриједности 80,1 милион КМ за потребе 2.093 корисника.

Обављена је расправа о Извјештају о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године.

Директор Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске Срђан Тодоровић навео је да је Фонд прошле године остварио укупне приходе од накнада у износу од око 7,4 милиона КМ.

Образлажући извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за прошлу годину, Тодоровић је навео да је Фонд остварио расходе у износу од око 3,7 милиона КМ и мањи су у односу на усвојени финансијски план за око 56 одсто.

У овом извјештају наводи се да је нераспоређени вишак расхода над приходима за текућу годину, према годишњем рачуну за 2016. годину, утврђен у износу од око 3,7 милиона КМ, док је нераспоређени вишак прихода над расходима Фонда из претходних година /период 2007-2015. година/ износио око 1,5 милиона КМ

"У 2016. години Фонд је одобрио и уговорио коришћење средстава у износу од око 1,7 милиона КМ за 60 пројеката у подручју заштите животне средине и енергетске ефикасности", рекао је Тодоровић.

Прије тога, обављена је расправа о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2015. године.

Посланици су у уторак размотрили Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину.

Предсједник Комисије за концесије Републике Српске Раденко Ђурица изјавио је да је износ уплаћених концесионих накнада прошле године био већи за више од 15 милиона КМ у односу на 2015. године.

Представљајући у Народној скупштини Српске финансијски и извјештај о раду Комисије за концесије за прошлу годину, Ђурица је рекао да је ово повећање резултат тога што је у прошлој години закључен већи број уговора о додјели концесије у односу на 2015. годину.

У прошлој години закључено је 18 уговора о додјели концесија из разних области.

Закључено је укупно шест уговора о концесији из области коришћења пољопривредног земљишта и водног добра.

У области коришћења пољопривредног земљишта износ уплате концесионе накнаде у буџет Републике Српске био је већи за 186.966 КМ, што је резултат повећаног обима контрола и активности у вези са коришћењем концесионих добара.

Обављена је расправа и о Приједлогу стратегије управљања отпадом за период 2017 - 2026. године, као и о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара.

Разлози за доношење измјена и допуна Закона о заштити од пожара односе се на потребу прописивања обавезе власницима објеката у којима се окупља већи број лица да спроведу адекватне мјере заштите од пожара за које је потребна сагласност МУП-а, те обавезе за јединице локалне самоуправе да формирају димњачарске службе.

Представник Министарства унутрашњих послова Републике Српске Срђан Обрадовић, образлажући Нарцт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара у Народној скупштини Српске, рекао да је анализом ефеката примјене овог закона уочена потреба за измјеном и допуном појединих норми да би се на што бољи и ефикаснији начин достигли циљеви који су се жељели постићи његовим усвајањем.

Он је додао да су разлози и у повећању одговорности пројектаната заштите од пожара и пројектантских кућа које израђују елаборате мјера заштите од пожара, подизање нивоа свијести о заштити од пожара код дјеце и омладине прописивањем обавезе за предшколске и школске установе за утврђивање и спровођење програма едукације заштите од пожара.

Посланици су разматрали и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима.

Помоћник министра за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Миладин Гаћановић рекао је да нова законска рјешења у области комуналних дјелатности траже изградњу нових топлана и прелазак на коришћење нових енергената, првенствено био-масе, те изградњу постројења која раде на принципу когенерације.

Гаћановић је у Народној скупштини Републике Српске рекао да су током примјене Закона о комуналним дјелатностима уочени одређени проблеми у раду појединих комуналних предузећа, првенствено оних која се баве производњом и испоруком топлотне енергије.

Образлажући Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима, он је навео да су промјене и због учесталих захтјева корисника гријања за престанак коришћења гријања, односно искључење са градских система у зградама гдје постоји јединствен техничко-технолошки систем и етажна својина. Гаћановић је навео да су у ранијој пракси у зградама били сада технички превазиђени системи гријања који не омогућавају мјерење испоручене енергије за сваког етажног власника, нити је искључење са система гријања једноставно и јефтино.

Посланици су разматрали и  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске.

Министар правде Републике Српске Антон Касиповић рекао је да се измјенама и допунама Закона о судовима приступило због одлуке Уставног суда Републике Српске којом је утврђено да један члан закона није у сагласности са Уставом.

Касиповић је рекао да је уклоњена неуставна одредба, те се прецизира да Врховни суд Српске обезбјеђује јединствену примјену прописа, а с тим у вези се прописује и у којим случајевима се сазива сједница одјељења Врховног суда.

"Уставом Српске прописано је да Врховни суд обезбјеђује јединствену примјену закона, а правна схватања заузета на сједницама одјељења суда представљају један од инструмената за обезбјеђивање јединствене примјене закона и принципа једнакости странака пред законом", рекао је Касиповић образлажући Нацрт закона о измјени и допуни Закона о судовима.

Он је навео да се врши и усклађивање са организацијом правосудних институција у Републици Српској.

Прије тога, посланици су обавили расправу о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о нотарима, те Нацрту закона о гасу.

 Министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је пред посланицима Народне скупштине Српске да се Нацртом закона о гасу уређује начин организовања, регулација и функционисање сектора природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, те приступ тржишту.

Ђокић је додао да се уређује и начин обављања дјелатности транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом на територији Републике Српске.

У образложењу овог нацрта наведено је да су дјелатности у сектору природног гаса - транспорт и управљање транспортним системом, снабдијевање природним гасом, као и снабдијевање природним гасом у обавези јавне услуге, те дистрибуција и управљање дистрибутивним системом, складиштење и управљање системом за складиштење природног гаса и управљање постројењем за течни природни гас.

"Дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања системом за транспорт и за дистрибуцију и управљање системом за дистрибуцију природног гаса издају се на период од најмање 15 година, а најдуже до 30 година, а за све остале дјелатности, најдуже до десет година", рекао је Ђокић.