Окончан трећи дио 23. редовне сједнице Народне скупштине

Датум: 
22.02.2018 - 16:00

Народна скупштина Републике Српске  усвојила је данас, у трећем наставку 23. редовне сједнице,  седам закона, три нацрта закона и двије одлуке.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о гасу, Закон о страним улагањима, Закон о бањама, Закон о хемикалијама, Закон о измјенама и допунама Закона о девизном пословању и Закон о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске.

Посланици су усвојили и Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске који је упућен у јавну расправу у трајању од 60 дана. Усвојени су и Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре и Нацрт закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, који су упућени у јавну расправу у трајању од 30 дана.

Народна скупштина усвојила је Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту реструктуирања Жељезница Републике Српске – по хитном поступку, као и Одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска у 2018. години – по хитном поступку уз амандман по којем ће Влада Републике Српске два пута годишње информисати Народну скупштину о износу издатих гаранција и стању дуга по издатим гаранцијама са сљедећим елементима: коме је издата гаранција, на који износ, на који период и под којим условима.

Народна скупштина Републике Српске наставиће 23. редовну сједницу у уторак, 27. фебруара у 10.00 часова.

Преостале тачке Дневног реда:

 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистрживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 • Информација о реализацији Стратегије борбе против корупције у Републици Српској (2013 – 2017);
 • Нацрт стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године;
 • Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2018. годину;
 • Приједлог статистичког програма Републике Српске за период 2018 – 2021. година;
 • Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 • Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.01 - 31.12.2016.године;
 • Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период од 2014. до 2017. године;
 • Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње;
 • Интерпелација за разматрање политика у области здравственог и пензионог система – приједлог народних посланика;
 • Интерпелација за разматрање политике управљања јавним предузећима у Републици Српској – приједлог народних посланика.
 • Избор и именовања.