Окончан први дио 19. редовне сједнице, усвојен нови Кривични закон и Закон о заштити лица која пријављују корупцију

Датум: 
15.06.2017 - 15:15

Народна скупштина Републике Српска на 19. редовној сједници усвојила је нови Кривични закон Републике Српске уз више од 20 амандмана, који ће бити уграђени у коначни текст закона.

Новим Законом прописује се да се казна затвора у трајању до једне године може изузетно извршити и у просторима у којима осуђени станује (кућни затвор).

По одредбама новог Закона за покушај извршења кривичног дијела које није довршено може се изрећи казна затвора од пет година или тежа казна. 

Новим Законом прописана су кривична дјела против уставног уређења и безбједности Републике Српске, а то су кривична дјела: напад на уставно уређење, угрожавање територијалне цјелине, довођење Републике Српске у положај потчињености или зависности, убиство представника највиших органа Републике Српске, отмица највиших представника Републике Српске, оружана побуна, спречавање борбе против непријатеља, служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске, диверзија, саботажа, шпијунажа итд.

Прописана су и нова кривична дјела – спречавање борбе против непријатеља, служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске, као и  кривична дјела тероризма чиме је извршено  усклађивање кривичног законодавства са препорукама Манивала.

Посланицу су усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о платама запослених у МУП-у, по хитном поступку, којим је дата могућност да основна плата може да садржи и варијабилни дио до 10 одсто за умањење или увећање основне плате, у зависности од постигнутих резултата у раду, а у складу са буџетом организационе јединице МУП-а.

Посланици су усвојили и Закон о заштити лица која пријављују корупцију којим се уређује заштита лица која пријављују корупцију, поступак пријаве корупције, обавезе поступања одговорног лица и надлежних органа у вези са пријавом и заштитом лица која пријављују корупцију и друга питања значајна за лица која пријављују корупцију.

Циљ овог закона је сузбијање корупције и обезбјеђење ефикасног механизма заштите права лица која у доброј намјери пријављују корупцију, од било којег облика угрожавања или повреде тих права.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Информацију о пројекту „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево“ по принципу „кључ у руке“ којом је планирана изградња и опремање новог болничког објекта површине око 10.000 метара квадратних и завршетак започетог објекта површине око 600 метара квадратних.

Усвојени су и: Закон о пореском систему Републике Српске и Закон о Националном парку "Дрина", те Нацрт закона о страним улагањима.

Деветнаеста редовна сједница Народне скупштине биће настављена у уторак, 4. јула 2017. године у 10.00 часова. Тада ће бити настављена и расправа о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о нотарима.

Преостале тачке Дневног реда 19. редовне сједнице:                                        

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима.

2. Нацрт закона о гасу;

3. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске;                     

4. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима;

5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара;

6. Приједлог стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године;

7. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-31.12.2016. године;

8. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину;

9. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2015. године;

10. Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године;

11. Информација о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника;       

12. Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2016. години;

13. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања;

14. Избор и именовања.

 

Током првог дијела 19. сједнице Народне скупштине Републике Српске обављена је расправа о Нацрту закона о страним улагањима.

Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокић рекао је да је Нацртом закона о страним улагањима, ово улагање дозвољено у свим секторима, осим у намјенској индустрији и јавном информисању.

Клокић је рекао да је појам јавно информисање сведен на ужи и јаснији појам медијски послови, те је извршена додатна либерализација могућности страних улагања у овај сектор.

"Законом је створена могућност да страни улагач може извршити улагање у медијске послове у односу до 49 одсто од основног капитала у том пословном субјекту", рекао је Клокић, образлажући Нацрт у Народној скупштини Републике Српске.

Посланици су разматрали и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима.

Министар правде Републике Српске Антон Касиповић изјавио је да се Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима Српске доноси ради усаглашавања овог са другим законским актима и правног регулисања многих питања на које се наилазило у пракси.

Образлажући овај законски акт на сједници Народне скупштине Српске, Касиповић је истакао да се промјене односе на поједностављивање нотарског испита, јачање одговорности нотара и усклађивања овог са Законом о насљеђивању.

Касиповић је рекао да је овим измјенама и допунама предвиђено да се старосна граница нотара помјери на 70 година, јер мали број лица има положен нотарски испит, а посљедњи избор нотара вршен је прије три године, док је у међувремену један број нотара напустио службу.

"У таквој ситуацији највише трпе грађани који су ограничени у праву на избор у приступу нотару, будући да нотара нема увијек у мјесту у којем грађани траже нотарске услуге", додао је Касиповић.

Oбављена је и расправа о Приједлогу закона о Националном парку "Дрина".

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић изјавила је да је Приједлогом закона о националном парку "Дрина" прецизније дефинисано питање права својине физичких и правних лица на непокретности које се налазе у обухвату Националног парка.

"У Приједлогу закона о Националном парку `Дрина` јасно је прописано да право својине на непокретности остаје непромијењено ступањем на снагу овог закона, што значи да ће грађани чија се приватна имовина налази у зони будућег парка и даље бити власници својих имања", изјавила је Голићева образлажући овај акт у Народној скупштини Републике Српске.

Она је нагласила да то значи да ће грађани моћи да располажу својом имовином и да обављају све дјелатности, као и до сада.

Голићева је појаснила да је то урађено, јер је током јавне расправе о Нацрту овог закона било доста нејасноћа и различитих навода о томе да ће бити одузета имовина лица која ће се наћи наћи у овом заштићеном подручју.

Посланици су завршили расправу о Информацији о пројекту „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево“ по принципу „кључ у руке“.

Посланици су, у складу са Пословником о раду Народне скупштине Републике Српске, изгласали промјену дневног реда 19. сједнице којом је одлучено да 18. тачка дневног реда - Информација о пројекту „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево“ по принципу „кључ у руке“ буде разматрана као шеста тачка дневног реда.

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић рекао је да је изградња и доградња болнице у Источном Сарајеву приоритет Владе Републике Српске која је свјесна тешкоћа у којима послује ова болница.

Богданић је навео да ће реконструкцијом и изградњом болнице у Источном Сарајеву бити обезбијеђени додатни здравствени капацитети, нове здравствене технологије и услуге, те повећана ефикасност и квалитет здравствених услуга.

Он је подсјетио да је у болници Источно Сарајево реконструисано и изграђено око 4.000 метара квадратних простора намијењеног за поликлинички третман пацијената, дијагностичке процедуре и кухињу.

"Функционално повезано са овим објектом на постојећој локацији болнице планирана је изградња и опремање новог болничког објекта површине око 10.000 метара квадратних и завршетак започетог објекта површине око 600 метара квадратних", рекао је Богданић образлажући Информацију о пројекту "Пројектовање, изградња и опремање нове болнице Источно Сарајево" по принципу кључ у руке.

Прије тога обављена је расправа о Приједлогу закона о пореском систему Републике Српске.

Помоћник министра финансија Републике Српске Јово Радукић изјавио је да је циљ Приједлога закона о пореском систему стварање правила на основу којих ће увођење, мијењање или укидање било којег пореског или непореског давања бити у функцији креирања оптималног пореског оптерећења свих пореских обвезника Српске.

"Оптимално пореско оптерећење и обезбјеђење потпуног спровођења начела правне сигурности су захтјеви постављени пред сваку фискалну власт приликом креирања пореског система", рекао је Радукић, образлажући овај законски акт на сједници Народне скупштине Српске.

Да би се правила укупног фискалног система утврдила законским нормама, каже Радукић, неопходно је доношењем овог закона утврдити и правила пореског система Српске.

Радукић је навео да се овим актом уређује порески систем Српске, као и успостављање и вођења Регистра пореских и непореских давања с циљем обезбјеђивања оптималног пореског оптерећења, као и заштита интегритета пореских обвезника.

Посланици су обавили расправу о Приједлогу закона о заштити лица која пријављују корупцију.   

Приједлогом закона о заштити лица која пријављују корупцију се уређује заштита лица која пријављују корупцију, поступак пријаве корупције, обавезе поступања одговорног лица и надлежних органа у вези са пријавом и заштитом лица која пријављују корупцију и друга питања значајна за лица која пријављују корупцију.

Циљ закона је сузбијање корупције и обезбјеђење ефикасног механизма заштите права лица која у доброј намјери пријављују корупцију, од било којег облика угрожавања или повреде тих права која би могла бити у вези са том пријавом, те развој и учвршћивање осјећаја друштвене одговорности сваког лица да пријави било који облик корупције.

Приједлогом овог закона прописано је и да је забрањена злоупотреба пријављивања корупције достављањем информација за које пријавилац у моменту пријављивања зна да нису истините или пријављивање којим се тражи имовинска корист као награда или накнада за достављање информација и доказа о корупцији.

Посланици су обавили расправу и о Приједлогу кривичног законика Републике Српске.

Овим Приједлогом закона прописује се да се, у односу на важећи Кривични закон, казна затвора у трајању до једне године може изузетно извршити и у просторима у којима осуђени станује (кућни затвор).

За разлику од старог Кривичног закона, по одредбама новог, за покушај извршења кривчног дијела које није довршено може се изрећи казна затвора од пет година или тежа казна.  

Новим законом прописана су и кривична дјела против права по основу рада, а то су кривична дјела: повреда основних права радника, злостављање на раду, повреда права при запошљавању и за вријеме незапослености, повреда из социјалног осигурања, злоупотреба права из социјалног осигурања и непредузимање мјера заштите на раду. У односу на важећи Кривични закон, ново кривично дјело је злостављање на раду.

У Глави XXII (чл. 278. до 298) прописана су кривична дјела против уставног уређења и безбједности Републике Српске, а то су кривична дјела: напад на уставно уређење, угрожавање територијалне цјелине, довођење Републике Српске у положај потчињености или зависности, убиство представника највиших органа Републике Српске, отмица највиших представника Републике Српске, оружана побуна, спречавање борбе против непријатеља, служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске, диверзија, саботажа, шпијунажа итд.

У односу на важећи Кривични закон, прописана су нова кривична дјела – спречавање борбе против непријатеља, служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске.

У Глави XXIII (чл. 299. до 305) прописана су кривична дјела тероризма. Прописивањем ових кривичних дјела извршено је усклађивање кривичног законодавства са препорукама Манивала.

Министар правде Републике Српске Антон Касиповић рекао је да Приједлог Кривичног законика спада у сет антикорупциони закона, а разлог за његове доношење је што се у односу на постојећи Кривични закон из 2003. године, који је више пута допуњаван, десило више промјена, као и појаве нових кривичних дјела и њихових обиљежја.

"Овим приједлогом одговорили смо и на темељне захтјеве више међународних институција, прије свега Манивала", рекао је Касиповић образлажући овај акт на сједници Народне скупштине Српске.

Он је додао да је дошло до појаве нове групе кривичних дјела као што су сексуално злостављање и искориштавања дјеце, одузимање ствари и средстава стечених кривичним дјелом, као и група кривичних дјела против привреде.

Касиповић је истакао да је приликом израде Приједлога Кривичног законика консултовано и примијењено десетине међународних аката који регулишу различите области, чиме се настојало да се овај закон осавремени.

Окончана је и  расправа о  Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у МУП-у по хитном поступку.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач рекао је да су у МУП-у извршене организационе промјене у смислу оснивања полицијских управа, умјесто ранијих центара и станица јавних безбједности, због чега су неопходне измјене и Закона о платама запослених у овом министарству.

Додао је да су наведене промјене позитивно утицале на ефикасност и квалитет рада МУП-а и лакше остваривање права грађана, а истовремено је усклађена организациона структура Министарства са другим ресорним министарствима у региону.

"Измијењен је и назив одређених радних мјеста и систематизована су нова радна мјеста у Министарству, због чега се указала потреба за измјеном Закона о платама запослених у МУП-у Српске, која се односи на називе радних мјеста, а у оквиру постојећих платних група и коефицијената, како би се адекватно уредио начин утврђивања плата, накнада и осталих личних примања запослених", рекао је Лукач, образлажући Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у МУП-у по хитном поступку.

Он је казао да је ради стимулације и постизања ефикаснијег и квалитетнијег рада запослених у Министарству прописано да основна плата може да садржи и варијабилни дио, односно прописана је могућност увећања основне плате, као и умањење основне плате у зависности од расположивих средстава и постигнутих резултата рада.

Министар Лукач је навео да је дата могућност да основна плата може да садржи и варијабилни дио до 10 одсто за умањење или увећање основне плате, у зависности од постигнутих резултата у раду, а у складу са буџетом организационе јединице Министарства.

"Осим тога, предлаже се и додатна накнада у износу од 10 одсто основне плате полицајцу специјалисти са средњом стручном спремом", рекао је Лукач.