Окончан први дио 15. редовне сједнице, наставак у уторак 13. децембра

Датум: 
08.12.2016 - 14:00

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас на завршетку првог дијела  15. редовне сједнице више закона о измјенама и допунама закона, приједлога закона, стратегија и извјештаја.

Посланици су прихватили Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима по којем се мијења назив основних организационих јединица ван сједишта Министарства, односно центри и станице јавне безбједности се трансформишу у полицијске управе.

По новом Закону у погледу потребног радног искуства за избор директора полиције умјесто три биће довољно пет година радног искуства на радним мјестима за која су предвиђени чин главни инспектор.

Такође радници затечени на раду у Министарству, а који на дан ступања на снагу овог закона имају више од 20 година ефективног радног стажа на пословима стручне спреме ослобађају од обавезе полагања стручног испита.

Прецизирано је да се чин генералног инспектора полиције стиче полицијски службеник који је распоређен на послове и задатке руководиоца основне организационе јединице.

Усвојен је и Закон о допунама Закона о здравственом осигурању којим се уводи појам по којем је здравствена књижица електронска здравствена картица која садржи податке о здравственом осигурању и сталне податке који се воде у области здравства.

Народни посланици са 25 гласова за и 45 суздржаних одбили су приједлог Напредне Српске за измјене Закона о радним односима у државним органима.

Са 26 гласова  за и 44 суздржана одбијен је Приједлог закона о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, такође приједлог Напредне Српске.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља,  Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају, Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха, Стратегије и политике развоја индустрије РС за период 2016. – 2020. година.

Усвојен је и Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2015. годину и закључак по којем Извјештај ступа на снагу наредног дана након објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Посланици нису усвојили Извјештај о банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2015. – 31.12.2015. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2015. годину.

Народна скупштина РС наставиће 15. редовну сједницу у уторак, 13. децембра у 10 часова.

Преостале тачке Дневног реда су:

14. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању у сектору осигурања Републике Српске за период 1.1.2015. до 31.12.2015. године;

б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1.1. до 31.12.2015. године;

в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године.

15. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2015. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2015. године;

16. Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 1.1.2015. – 31.12.2015. године;

17. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;

18. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2015. године;

19. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;

20. Извјештај Радио – телевизије Републике Српске о пословању за 2015. годину и План рада за 2016. годину;

21. Коначни извјештај о реализацији и оцјена Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године;

22. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Ада“ по скраћеном поступку;

23. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) по пројекту изградње вјетроелектране „Хргуд“;

24. Избор и именовања.