Окончана 28. посебна сједница Народне скупштине

Датум: 
04.07.2018 - 20:45

Народна скупштина Републике Српске на 28. посебној сједници усвојила је 17 закона, међу којима је и сет закона о повећању плата у Републици Српској, као и Стратегију борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године.

Усвојени су сљедећи закони који се тичу повећања плата у Републици Српској: Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку; Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку; Закон о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске - по хитном поступку; Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку; Закон о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку; Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку и Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку, као и Закон о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске - по хитном поступку, уз Закључак којим Народна скупштина задужује Владу да анализира важећи Закон о кривичном поступку, те да на основу извршене анализе размотри потребу доношења новог Закона о кричном поступку Републике Српске у редовној процедури, уз учешће професионалне заједнице и стручне јавности.

Усвојени су и сљедећи закони: Закон о измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара – по хитном поступку; Закон о култури; Закон о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о матичним књигама; Закон о измјенама и допунама Закона о извршном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама и  Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју.