Окончана 17. сједница: Усвојени Извјештај Омбудсмана за дјецу, одлука о усвајању Нацрта просторног плана "Клековача" и одлуке о касарни "Крајишких бригада" и набавци хеликоптера

Датум: 
05.04.2017 - 10:30

Посланици Народне скупштине Републике Српске, у другом дијелу 17. редовне сједнице, усвојили су Извјештај Омбудсмана за дјецу за 2016. години и Одлуку о усвајању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“.

Усвојена је и Одлука о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за реализацију пројеката санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне „Крајишких бригада“ Залужани, као и Одлука о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера.

Народна скупштина именовала је и чланове Комисије за жалбе и Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске. 

За чланове Комисије за жалбе изарбани су: Биљана Васић, предсједник Комисије, и чланови Данијела Стефановић, Славица Лукић, Муниб Карић и Милена Мајсторовић.

За чланове Комисије за утврђивање сукоба интереса у огранима власти Републике Српске изабрани су: Обренка Слијепчевић, предсједник Комисије, и чланови Војислав Марковић, Џелил Коркут, Небојша Гламочак, Борислав Грубач, Гранедина Драгојевић и Гордан Јовановић.

Народна скупштина Републике Српске није прихватила приједлог Владе Републике Српске да за директора Агенције за банкарство буде изабран Срђан Кондић, а за замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске буде именован Драган Сердар.

Није прихваћен ни приједлог именовања чланове Републичке изборне комисије.

Народна скупштина Републике Српске, на приједлог Министарства правде Републике Српске, изабрала је Љиљану Грбић за вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске до избора правобраниоца Републике Српске.

Посланици су у првом дијелу 17. редовне сједнице Народне скупштине усвојили Програма рада Народне скупштине за 2017. годину, те Одлуку о измјенама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Српске и Нацрт кодекса понашања народних посланика. 

Народна скупштина примила је к знању Извјештај о раду тужилаштава РС у 2016. години.

Усвојен су  и  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско - медицинским средствима и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о водама, који је упућен у јавну расправу у трајању од 60 дана.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић закључио је рад 17. сједнице.