Окончана 15. редовна сједница, није прошао Извјештај о раду Правобанилаштва у 2015.

Датум: 
15.12.2016 - 13:30

Народна скупштина Републике Српске завршила је 15. редовну сједницу усвајањем више извјештаја о раду републичких институција, агенција и комисија, а подршку народних посланика није добио једино извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период 1.1.2015. до 31.12.2015. године.

Народна скупштина примила је к знању Извјештај о раду Радио телевизије Републике Српске у 2015. и План рада за 2016. годину уз закључак којим се тражи од Регулаторне агенције за комуникације БиХ да у најкраћем могућем року изда дозволу за дигитално телевизијско емитовање програма РТРС2, те да размотри приједлог повећања дозвољеног времена емитовања маркетинг блокова за јавни сервис са садашњих 6 на 8 минута по сату.

Такође Народна скупштина Републике Српске овим Закључком задужила је све представнике Републике Српске у заједничким институцијама БиХ да у сарадњи са РАК у најкраћем року обезбиједе реализацију ових закључака и о томе обавијести Народну скупштину. 

Посланици су усвојили извјештаје Агенције за осигурање Републике Српске: Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању у сектору осигурања Републике Српске за период 1.1.2015. до 31.12.2015. године; Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1.1. до 31.12.2015. године и Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године.

Посланици су такође усвоји извјештаје Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2015. годину;  Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину и  Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2015. године.

Прихваћен је и  Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина уз Закључак којим се од Владе Републике Српске тражи да сагледа процес ексхумација у надлежности окружних и кантоналних тужилаштава, како би се процес ексхумација убрзао и вратио у законске оквире, а од представника Републике Српске у Савјету министара БиХ да покрену питање реформе Института за нестала лица БиХ, прије свега његове управљачке структуре.

Посланици су прихватили Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2015. године, те Коначни извјештај о реализацији и оцјена Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године.

Прихваћена је и Одлука о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Ада“ по скраћеном поступку и Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) по пројекту изградње вјетроелектране „Хргуд“.

Народна скупштина није прихватила приједлог Комисије за избор и именовања о избору предсједника и чланова Републичке изборне комисије по основу проведеног конкурса.

Усвојен је Извјештај Комисије за избор и именовање о разрјешењу и избору  чланова радних тијела Народне скупштине Републике Српске.