Одговор предсједника Народне скупштине шефовима посланичких клубова СДС-СРС-a, ПДП-a и НДП-a

Датум: 
03.10.2017 - 14:30

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић није издао наредбу за улазак полиције у Народну скупштину Републике Српске, 13. септембра 2017. године.

У одговору предсједника Народне скупштине, упућеног 2. октобра, на питања шефова клубова посланика СДС-СРС РС, ПДП-а и НДП-а, наводи се да се посебне мјере обезбјеђења, обим и начин вршења послова посебног обезбјеђења објеката и личности врше у складу са законом, безбједносном процјеном и правилима службе.

„Због тога за све информације о наведеним мјерама и активностима обратите се Министарству унутрашњих послова Републике Српске“, пише у одговору предсједника Народне скупштине.

У одговору се наводи да су се 13. септембра у Народној скупштини налазили припадници МУП-а, као што то чине приликом сваког одржавања засједања, а у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима, Уредбом о обезбјеђењу лица и имовине у Народној скупштини, Уредбом о обезбјеђењу личности и објеката који се посебно обезбјеђују и Упутством о обиму и начину вршења послова посебног обезбјеђења.

Приликом обезбјеђења одржавања 21. сједнице, припадници полиције који су се налазили у згради Народне скупштине нису носили дуге цијеви и били су опремљени у складу са правилима службе.

„Народна скупштина Републике Српске не располаже подацима о броју, саставу и структури полицијских службеника и њихових старјешина, као и о њиховој припадности организационим јединицима и њиховој локацији у објекту и изван објекта Народне скупштине“, наводи се у одговору.

У складу са Пословником Народне скупштине Републике Српске, предсједник Народне скупштине стара се о реду на сједници, а због повреде реда може да изрекне мјере: опомену, одузимање ријечи и удаљење са сједнице.

Такође, Пословник дефинише да предсједник Народне скупштине мјеру удаљења са сједнице може да изрекне народном посланику који не поштује одлуку предсједника о одузимању ријечи или наставља да чини друге прекршаје међу којима су и прилазак говорници без дозволе предсједника. Мјера удаљења може се изрећи и у случају физичког напада, односно другог сличног постпука којим се угрожава физички или морални интегритет учесника сједнице у згради Народне скупштине.

Предсједник Народне скупштине прекинуо је сједницу након што је један број посланика напустио своја мјеста и попео се за радни сто Предсједништва онемогућавајући рад Народне скупштине.

У складу са Пословником, предсједник Народне скупштине посланицима који су онемогућавали наставак сједнице изрекао је мјеру удаљења, а имена удаљених прочитао је у наставку сједнице у малој сали, будући да је рад у сали за пленаране сједнице био физички онемогућен.

Редовна сједница је, са натполовичном већином од 52 народна посланика, настављена у малој сали Народне скупштине.

Предсједник Народне скупштине није вршио безбједносну процјену и није тражио интервенцију полиције, будући да је законска обавеза Министарства унутрашњих послова да омогући несметано функционисање државних органа што су чинили и овога пута штитећи безбједност и омогућавајући несметан рад Народне скупштине.