Одбор за привреду усвојио Информацију са јавног саслушања

Датум: 
11.05.2017 - 10:00

Одбор за привреду Народне скупштине Републике Српске у наставку 28. сједнице данас је једногласно усвојио Информацију са јавног саслушања Одбора за привреду на „Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде Љубија, Приједор, методом непосредног одабира купца“, одржаног 4. маја 2017. године.

С обзиром да по Пословнику Народне скупштине Републике Српске није могуће да радно тијело тражи скидање тачке Дневног реда који је усвојен на пленарном засједању парламента, Одбор је усвојио Закључак којим од предлагача, Владе Републике Српске, тражи да тачку „Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде Љубија, Приједор, методом непосредног одабира купца“ повуче са Дневног реда 18. редовне сједнице Народне скупштине.