Обраћање предсједника Чубриловића на конференцији „Двије године од ступања на снагу ССП-а“

Датум: 
07.06.2017 - 13:30

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић  учествовао је данас у Сарајеву на конференцији „Двије године од ступања на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању“ у организацији Заједничке комисије за европске интеграције Парламентарне скупштине БиХ, Мисије ОЕБС-а и Делегације ЕУ.  

Предсједник Чубриловић говорио је на трећој сесији под називом „Улога и резултати парламената у БиХ у имплементацији обавеза ССП“.

Интегрални текст говора: 

„Уважене даме и господо учесници,

Ваше екселенције,

Поштоване колеге!

Изражавам захвалност и честитам организаторима  конференције о теми „Двије године од ступања на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању“, с посебним освртом на „Улогу и резултате парламената у Босни и Херцеговини у имплементацији обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању“.  

Приступање Европској унији је стратешко опредјељење Републике Српске и Босне и Херцеговине, о чему је постигнут широк политички и друштвени консензус. Чланство у Европској унији се посматра као пут ка стабилној демократији, развијеној економији, владавини права и надасве модернијем друштву. Политичке и економске захтјеве који се пред нас постављају, сматрамо подударним с претпоставкама нашег развоја, потребним за свеукупну друштвену, политичку и економску трансформацију. Приступање Европској унији за нас подразумијева стварање услова за дугорочни развој и стабилност.  

Овом приликом желим да истакнем да је Народна скупштина Републике Српске једногласно прихватила изјаву о испуњавању агенде на путу интеграција у Европску унију.  

Процес стабилизације и придруживања Босне и Херцеговине Европској унији, започет је 2005. године, Споразум потписан 2008., а коначно ступио на снагу 2015. године чиме је успостављен први уговорни однос између БиХ и Европске уније. Република Српска и Босна и Херцеговина географски и цивилизацијски припадају Европи. Наше политичко опредјељење јесте да постанемо пуноправни члан Европске уније. То зависи и од наше способности да прихватимо европске стандарде, али, такође, зависи и од саме Европске уније која треба да одлучи када ће прихватити у чланство и преостале земље Балкана.  

Нама је јасно да је неопходно да уложимо максималне напоре како бисмо постали равноправан члан Европске уније, али исто тако чињеница је да су неке земље Балкана интегрисане у Европску унију иако нису биле развијеније него што је то данас Босна и Херцеговина.

Народна скупштина Републике Српске у законодавном поступку по питању усклађености закона са прописима Европске уније уско сарађује и координира своје активности са одговарајућим органима Владе Републике Српске.

Република Српска жели да, у оквиру својих уставних надлежности, испуњавањем услова који су неопходни за европске интеграције, допринесе изградњи одрживог, ефикасног и функционалног система у Босни и Херцеговини а самим тим и у Европској унији. С тим  вези, сам процес придруживања за нас представља снажан подстрек успјешном окончању друштвених, политичких и економских реформи у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

 Народна скупштина је, посредством Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу, укључена у процес усклађивања домаћег законодавства са заједничком правном тековином Европске уније. У складу са Пословником Народне скупштине, Одбор је дужан да разматра све нацрте и односно приједлоге закона којима се врши усклађивање домаће легислативе са европском.

У складу са Пословником Народне скупштине, Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу је надлежно радно тијело са задатком провјере усаглашености нацрта и предлога закона са заједничком правном тековином Европске уније.

Потребно је напоменути да је на иницијативу Одбора за европске интеграције Народне скупштине успостављен Парламентарни форум за европске интеграције којег осим наведеног Одбора чине и Заједничка комисија за европске интеграције БиХ и Комисија за европске интеграције Представничког дома Парламента Федерације БиХ. Сарадња наведених тијела по питању усклађивања законодавства са правном тековином Европске уније замишљена је као један од задатака Форума.  

Форум се до сада периодично састајао а закључци се доносе консензусом и немају никакав обавезујући карактер. Форум би имао пун смисао једино по доношењу заједничког програма интегрисања и успостављања ефикасног система координације.

Још једном истичем да је Народна скупштина Републике Српске недвосмислено опредијељена за европске интеграције и испуњавање услова предвиђених реформске агендом, за коју је постигнута сагласност водећих политичких актера и институција како у Републици Српској тако и на нивоу заједничких органа Босне и Херцеговине.

Захваљујем се на стрпљењу и показаном интересовању".