На предложеном дневном реду 17. редовна сједнице 13 тачака

Датум: 
27.03.2017 - 09:15

 Седамнаеста редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, а чијем предложеном дневном реду се налази 13 тачака, почиње у уторак, 28. марта, у 10.00 часова.

Посланици ће, измећу осталог, разматрати Приједлог Декларације о заштити Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и убрзаног пута ка ЕУ, као стратешким циљевима Републике Српске – приједлог народног посланика Вукоте Говедарице; као и  Приједлог одлуке о измјенама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Српске и Нацрт Кодекса понашања народних посланика у Народној скупштини Републике Српске.

Пред посланицима ће се наћи и Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2017. годину.

У Приједлогу Декларације o заштити Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и убрзаног пута ка ЕУ, као стратешким циљевима Републике Српске наводи се да Народна скупштина Републике Српске, као стратешки интерес Републике Српске, истиче трајно  очување "дејтонске" уставне позиције Републике Српске и темељних начела Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (Дејтонског мировног споразума) који дефинише равноправност три конститутивна народа и два ентитета у Босни и Херцеговини.

„Свако нарушавање ових начела, мајоризација било ког од конститутивних народа, или једнострани покушај унутрашње територијалне и сваке друге уставне прекомпозиције Босне и Херцеговине неприхватљиви су са становишта интереса Републике Српске“, наводи се у пријелогу текста Декларације и континуиран општи друштвени напредак и убрзан пут европских интеграција и чланство у Европској унији.

Посланици би на 17. редовној сједници требало да разматрају и Нацрт Кодекса о  понашању народних посланика  којим се  утврђују се етичка правила  и стандарди  понашања народних посланика у остваривању њихових права и вршењу дужности.

Циљ Кодекса је очување, афирмација и унапређивање угледа и достојанства народног посланика  и јачање ¬ повјерења грађана у Народну скупштину Републике Српске.

Према тексту Нацрта Кодекса народни посланик треба да својим понашањем  штитити углед и достојанство Народне скупштине, да редовно  присуствује сједницама Народне скупштине и њеним радним тијелима чији је члан.

Дефинисане су лакше и теже повреде Кодекса, као и мјере које могу бити изречене посланику за његово непоштивање, те Етички одбор који ће бити задужен за спровођење и праћење примјене Кодекса.  Према Нацрту Кодекса, у састав Етичког одбора улазе: три представника позиције и два представника опозиције. Предсједник Етичког одбора се бира из реда чланова,  сваких шест мјесеци, наизмјенично из позиције и опозиције.

У Приједлогу одлуке о измјенама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Српске чланови  Колегијума Народне скупштине су: предсједник и потпредсједници Народне скупштине и предсједници клубова посланика, а не као до сада и представници посланичких група.

Такође је измјењен и члан 121. који се тиче кворума, па кворум неопходан за рад народне скуштине  постоји ако је на сједници присутна једна трећина (28) од укупног броја народних посланика. 

У истом члану додаје се став који гласи: „Уколико се кворум не може обезбиједити у року од једног сата, сједница се прекида, а предсједник одређује вријеме одржавања наставка сједнице Народне скупштине“.

Измјеном Пословника предвиђено је да се посебна сједница може заказати на захтјев члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске.  Актуелни Пословник дефинише да се на захтјев српског члана Предсједништва БиХ сједница може заказати само у случају да је одлука Предсједништва деструктивна по витални интерес Републике Српске. 

Приједлог дневног реда 17. редовне сједнице:

 • Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;
 • Приједлог Декларације о заштити Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и убрзаног пута ка ЕУ, као стратешким циљевима Републике Српске – приједлог народног посланика Вукоте Говедарице;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско – медицинским производима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о водама;
 • Приједлог одлуке о измјенама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Српске;
 • Нацрт Кодекса понашања народних посланика у Народној скупштини Републике Српске;
 • Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2017. годину;
 • Извјештај о раду тужилаштва Републике Српске у 2016. години;
 • Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2016. годину;
 • Приједлог одлуке о усвајању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“;
 • Приједлог одлуке о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за реализацију пројеката санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне „Крајишких бригада“ Залужани;
 • Приједлог одлуке о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера;
 • Избор и именовања.