Наставак 21. посебне сједнице Народне скупштине у уторак у 10.00 часова

Датум: 
26.12.2016 - 10:30

Народна скупштина Републике Српске наставиће у уторак, 27. децембра, у 10.00 часова 21. посебну сједницу на чијем Дневном реду се налази још девет тачака међу којима и Нацрт закона о пореском систему Републике Српске који представља новину у правном систему Српске и нови закон о банкама, обавеза која је садржана и у Писму намјера уз кредитни аранжман са Међународним монетарним фо

Нацртом закона о пореском систему дефинисано је да Министарство финасија успоставља и води Регистар пореских и непореских давања који садржи преглед свих појединачних врста ових давања која плаћају правна и физичка лица у Републици Српској. Почетни Регистар утврђује Влада на приједлог Министарства у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Приједлогом закона о банкама посебно се уређују подручја у којима су присутне мањкавости које је потребно отклонити. Уводе се и бројне новине, које се прије свега односе на: израду планова опоравка самих банака, утврђују се мјере за побољшање њиховог финансијског положаја; предузимање мјера ране интервенције Агенције у случају значајног погоршања стања банке; успостављање правног система за реструктурирање проблематичних банака и утврђивање надлежности Агенције за спровођење овог поступка.

Одредбе о реструктуирању банака уводе се ради предузимања мјера које треба да спријече или ублаже наступање кризних ситуација код појединачне банке, али и банкарског и финансијског система у цјелини, а самим тим и обезбиједе ефикасно реструктуирање банке која не може или вјероватно неће моћи да настави пословање.

Као једна од новина у Приједлогу закона о банкама уређена је фаза ране интервенције Агенције у банци, те прописане околности у којима Агенција може предузети једну или више мјера у ситуацији када се стање банке брзо погоршава, односно када је ликвидност погоршана, када расте учешће лоших кредита, те се погоршава концентрација изложености банке.

На Дневном реду наставка 21. посебне сједнице је и Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину у максималном износу до 411.100.000 КМ.

Тачке Дневног реда наставка 21. посебне сједнице:

Приједлог закона о банкама Републике Српске - по хитном поступку;

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске - по хитном поступку;

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку;

Приједлог закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност - по хитном поступку;

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности - по хитном поступку;

Нацрт закона о пореском систему Републике Српске;

Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. Годину;

Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2017. годину;

Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту болница/Б у Републици Српској (ФИН 31.526 БА).

 

У првом дијелу засједања, одржаном у четвртак и петак прошле седмице, Народна скупштина Републике Српске усвојила је  Буџет Републике Српске за 2017. годину и Закон о извршењу буџета за 2017. годину.

Народна скупштина усвојила је и Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. година, документ који замјењује досадашњи документ Економска политика, а којег је Народна скупштина усвајала уз Буџет за сваку наредну годину.

Посланици су усвојили и Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске.

По овим законима се основна плата увећава за сваку годину радног стажа за 0,3 одсто до навршених 25 година стажа, а за више од 25 година основна плата се увећава за сваку навршену годину радног стажа за 0,5 одсто.