Наставак 16. сједнице у уторак у 10.00 часова

Датум: 
13.02.2017 - 13:45

Народна скупштина Републике Српске сутра (уторак, 14.2.) у 10.00 часова ће наставити  16. редовну сједницу.

Преостале тачке Дневног реда 16. редовне сједнице:

  1. Нацрт закона о општој безбједности производа у Републици Српској;
  1. Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести;
  1. Нацрт закона о рударству;
  1. Нацрт закона о Националном парку „Дрина“;
  1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима;
  1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;
  1. Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о здравственим коморама;
  1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;
  1. Приједлог стратегије транспорта Републике Српске за период 2016 – 2030. година;
  1. Нацрт стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. године – „Знање за развој“;
  1. Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017 – 2026.;
  1. Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. године;
  1. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину;
  1. Извјештај Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова о пословању за 2015. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;
  1. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;
  1. Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње;
  1. Информација о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника;
  1. Избор и именовања.