Народна скупштина усвојила пет извјештаја и двије информације

Датум: 
11.05.2017 - 14:00

Народна скупштина Републике Српске данас је у првом наставку 18. редовне сједнице усвојила пет извјештаја и двије информације, док су два извјештаја и једна информација примљени к знању.

Усвојени су: Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години, Извјештај о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа, Извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012.година-31.12.2016. година, Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године, Посебан извјештај о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова.

Посланици су усвојили и Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније и Информацију о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар – децембар 2016. године.

Народна скупштина примила је к знању Извјештај о стању и положају припадника националних мањина у Републици Српској 2003 – 2016, Годишњи извјештај о активностима институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину и Информацију о одлукама о помиловању у 2016. години.

Други наставак 18. редовне сједнице Народне скупштине заказан је у уторак, 16. маја 2017. године у 10.00 часова.

Преостале тачке Дневног реда:

- Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019) за 2015. и 2016.годину;

- Информација о реализацији Програма развоја спорта и Стратегије развоја спорта у Републици Српској за 2016. годину;

- Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Владе Републике Српске о продаји 64,9998% акција основног капитала акционарског друштва Рудници жељезне руде „Љубија“, Приједор, методом непосредног одабира купца;

- Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању;

- Избор и именовања.

 

Народна скупштина Републике Српске наставила је данас у 10.00 часова 18. редовну сједницу.

Обављена је расправа o Информацији о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар – децембар 2016. године.

Прије тога, посланици су обавили расправу о Информацији о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније.

Прије тога, размотрена је Информација о одлукама о помиловању у 2016. години.

Предсједник Републике Српске Милорад Додик у 2016. години донио је једну одлуку о помиловању осуђеног лица, рекао је генерални секретар предсједника Српске Синиша Каран.
Образлажући у Народној скупштини ову информацију, Каран је истакао да је овом одлуком помилована Дајана Остојић, осуђена на 10 мјесеци затвора због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја.

"Суд који је водио првостепени кривични поступак и Министарство правде дали су позитивно мишљење о тражењу помиловања - потпуно се ослобађа од извршења преосталог неиздржаног дијела казне затвора", наведено је у информацији о одлукама о помиловању у 2016. години.

Предсједнику Републике Српске лани је достављен 21 извјештај о молбама за помиловање осуђених за убиство, разбојништво, разбојничке крађе, неовлаштену производњу и промет дроге и остала кривична дјела.

Уставом Републике Српске, Законом о помиловању регулисано је да предсједник Републике може осуђеним лицима дати помиловања за кривичноправне санкције које је изрекао суд у Српској и за правне посљедице осуде.

Размотрен је и Годишњи извјештај о активностима институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину.

Према Годишњем извјештају о активностима Институције омбудсмана за људска права БиХ у 2016. години регистровано је 11.981 обраћање грађана омбудсманима путем непосредних контаката, телефонских позива, електронске поште и жалби.  

Образлажући овај документ у Народној скупштини, помоћник омбудсмана за људска права БиХ Предраг Раосављевић рекао је да је у прошлој години запримљено је 2.977 жалби.

Он је истакао да се највећи број њих односи на повреде грађанских и политичких права /1.718/, кршење економских, социјалних и културних права /738/, права притвореника и затвореника /168/, дискриминацију /152/, кршења права дјеце /139/, повреде права особа с инвалидитетом /53/ и повреде права националних и вјерских мањина /девет/.

"Анализом запримљених жалби, може се закључити да се грађани обраћају због непримјерене дужине трајања судских поступака пред судовима /144/, недјелотворног провођења судских одлука /58/ и жалбе на рад судија због повреда одредаба процесних закона /27/", наведено је у извјештају.

Посланици су обавили расправу о Извјештају о стању и положају припадника националних мањина у Републици Српској 2003 – 2016, као и о Посебном извјештају о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова.

Прије тога, посланици су обавили расправу о Извјештају о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године.

Министар за избјеглице и расељена лица Републике Српске Давор Чордаш рекао је да је за реализацију програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица у прошлој години било планирано 7.918.000 КМ.  

"Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске у прошлој години дозначено је 4.033.098 КМ, а вриједност одобрених пројеката износила је 3.977.255 КМ", рекао је Чордаш у Народној скупштини Републике Српске, образлажући извјештај о реализацији наведеног програма.

Он је истакао да су основни циљеви Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске у реализацији наведеног програма били наставак обнове и реконструкције стамбених јединица и инфраструктуре за потребе расељених лица и повратника.

"Циљ је био да буду обезбијеђени сви видови алтернативног смјештаја за породице које на такав смјештај имају право, здравствено осигурање, те стимулисање одрживог повратка", додао је Чордаш.

Он је навео да је настављено и враћање имовине и станарских права, као и рјешавање статусних питања расељених лица.

Посланици Народне скупштине Републике Српске,  након редовне скупштинске паузе, у 17.00 часова наставили су 18. редовну сједницу расправом о Извјештају о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година за период од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2016. године.

Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић рекао је данас да је Стратегија научног и технолошког развоја Републике Српске 2012–2016. година дјелимично успјешно реализована.

Образлажући у Народној скупштини овај извјештај, Комић је рекао да је ресорно министарство подржало реализацију стратешког циља "јачање друштвене свијести о значају и улози науке и технологије" суфинансирањем организовања неколико важних научних скупова.

"Стратешки циљ `развој људских ресурса` дјелимично је остварен. Број истраживача са пуним радним временом осцилира између 814 у 2012. години до 884 у 2015. Знатно је повећан број лиценцираних студијских програма трећег циклуса, са три лиценцирана програма у 2014. години на 22 у 2016. години", навео је Комић.

Он је рекао да је Министарство препознало важност улагања у људске ресурсе, те је увело програмске активности за подршку учешћа домаћих истраживача на међународним научним скуповима.

Комић је истакао да су у Републици Српској и даље скромна улагања у истраживање и развој /ГЕРД/.

"Реализација стратешког циља `повећање финансијских улагања у истраживање и развој` одржала се у 2015. години на истом нивоу као и 2014. Укупни ГЕРД у 2015. години износио је 17.935.000 КМ", рекао је Комић и додао да је највише инвестирао пословни сектор 9.780.000 КМ.

Прије тога, размотрен је Извјештај о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа.

Циљ овог извјештаја јесте да на тачан, непристрасан и објективан начин пружи јасну слику о активностима у вези са пописом проведеним од 1. до 15. октобра 2013. године.

Директор Републичког завода за статистику Радмила Чичковић је рекла да је Завод успио да објави поуздане, корисне и методолошки исправне податке пописа за територију Српске, који ће послужити у припреми и провођењу развојих планова у свим сферама друштвеног и економског живота.

"Резултати пописа објављени су благовремено и у складу са наведеним законом", рекла је Чичковићева у обраћању посланицима.

Она је додала да је ријеч о изузетном напору Завода да се ова активност реализује у складу са важећом легислативом и међународним стандардима, те да се у овој изузетно важној и сложеној активности истовремено заштите интереси Српске.

"Објављивањем резултата пописа за Српску завршене су све најважније активности у вези са пописом, као најкомплекснијим и свеобухватним статистичким истраживањем, које је проведено на територији Српске и БиХ", рекла је Чичковићева.

Прије тога, обављена је расправа о Извјештају о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач рекао је да је евидентан пад криминалитета у прошлој години, који је испод петогодишњег просјека, док су у порасту коефицијенти откривености кривичних дјела различитог степена друштвене опасности.

Образлажући у Народној скупштини Извјештај о раду МУП РС у 2016. години, Лукач је рекао да је од укупно 9.457 евидентираних кривичних дјела 84,5 одсто из области општег криминалитета, те да их је у односу на 2015. годину мање за 4,3 одсто.

Број кривичних дјела против живота и тијела /598/ је за једно кривично дјело мањи у односу на 2015. годину, а коефицијент њихове расвијетљености је повећан и износи 98,2 одсто.

У прошлој години евидентирана су 22 убиства у којима су живота лишена 24 лица, а од почињених убистава једно је остало нерасвијетљено.

Борба против организованог криминалитета у извјештајном периоду реализована је у 58 спроведених оперативних акција, од којих је осам међународног карактера, наводи се у извјештају.

За 66 кривичних дјела која имају елементе организованости, надлежним тужилаштвима је поднесено 11 извјештаја против 115 лица. Евидентирано је 11 организованих криминалних група, од којих двије повезане са кривичним дјелима из области злоупотребе дрога.

У области спречавања злоупотреба дрога спроведено је 17 оперативних акција, а за откривена кривична дјела у вези с тим /226/ надлежним тужилаштвима поднесено је 195 извјештаја против 240 лица.

Народна скупштина Републике Српске је у првом дијелу 18. редовне сједнице током „Дана за гласање“ усвојила осам закона, два нацрта закона, двије стратегије и три нацрта стратегија.