Народна скупштина усвојила Одлуку о констатовању резултата референдума о Дану Републике Српске

Датум: 
07.02.2017 - 10:45

У првом дијелу 16. редовне сједнице посланици Народне скупштине Републике Српске усвојили су данас Извјештај Републичке комисије за спровођење референдума о Дану Републике, те Закон о измјенама Закона о оружју и муницији – по хитном поступку, Закон о жељезницама, Закон о основном васпитању и образовању у Републици Српској.

Народна скупштина поново је донијела и Одлуку о констатовању резултата  референдума одржаног 25. септембра 2016. године и Одлуку о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума.

Посебном Одлуком Народна скупштина је овластила Републичку комисију у дијелу који се односи на учешће у поступку пред Уставним судом Босне и Херцеговине до окончања наведене апелације, те Закључак којим се Влада Републике Српске обавезује да обезбиједи средства и пружи пуну правну заштиту и подршку члановима Републичке комисије у евентуалним судским процесима.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама Закона о оружју и муницији – по хитном поступку којим се предлаже да се рок за подношење захтјева за издавање нових оружаних листова продужава до 30. јуна 2017. године.

Усвојен је и Закон о основном васпитању и образовању у Републици Српској којим се  прописује увођење мале матуре у писаној форми.   

Закон прописује и да је школа обавезна даформира тим за подршку надареним и талентованим ученицима, те да директор школе на приједлог наставничког вијећа доноси рјешење о именовању и броју чланова тима за подршку.  

По новом Закону, директор наставнике и стручне сараднике оцјењује на крају школске године, а рад директора се оцјењује једном у двије године.

Конкурс за директоре основних школа расписује школски одбор, а директора именује Влада на приједлог министра.

Парламент је усвојио и Закон о жељезницама Републике Српске који предвиђа да сва жељезничка инфраструктура буде уписана као добро у општој употреби, својини и посједу Републике Српске.

Посланици су усвојили Нацрт кривичног законика Републике Српске који је упућен у јавну расправу која ће се спровести у року од 90 дана.

Овај нацрт закона предвиђа успостављање евиденције лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела учињена на штету полног интегритета дјетета.

Као нова мјера безбједности, прописана је мјера – забрана присуствовања одређеним спортским приредбама, а прописује се и да се казна затвора у трајању до једне године може изузетно извшити и у просторима у којима осуђени станује (кућни затвор).

Прописана су и кривична дјела против права по основу рада, а  у односу на важећи Кривични закон, ново кривично дјело је „злостављање на раду“.

У поглављу XXИИ (чл. 278. до 298) прописана су кривична дјела против уставног уређења и безбједности Републике Српске,  а у односу на важећи Кривични закон, прописана су нова кривична дјела – спречавање борбе против непријатеља,  служба у непријатељској војсци, помагање непријатељу, противзаконито формирање паравојних и параполицијских снага, подривање одбрамбене моћи Републике Српске.

Посланици су усвојили и Закон о храни, Закон о измјенама и допунама Закона о музејској дјелатности, Закон о измјенама и допунама закона о заштити потрошача и Нацрт закона о вјештацима. Усвојен је и Нацрт закона о заштити лица која пријављују корупцију који се упућује у јавну расправу у трајању од 60 дана.  

Народни посланици ће 16. редовну сједницу наставити у уторак, 14. фебруара у 10.00 часова.

Преостале тачке Дневног реда 16. редовне сједнице:

12. Нацрт закона о општој безбједности производа у Републици Српској;

13. Нацрт закона о заштити становништва од заразних болести;

14. Нацрт закона о рударству;

15. Нацрт закона о Националном парку „Дрина“;

16. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нотарима; 

17. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама;

18. Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о здравственим коморама;

19. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

20.  Приједлог стратегије транспорта Републике Српске за период 2016 – 2030. година;

21. Нацрт стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017 – 2021. године – „Знање за развој“;

22. Нацрт стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017 – 2026.;

23. Нацрт стратегије управљања отпадом за период 2017 – 2026. године;

24. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину;

25. Извјештај Инвестиционо – развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова о пословању за 2015. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;

26. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;

27. Информација о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње;

28. Информација о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника;

29. Избор и именовања.