Народна скупштина усвојила Буџет за 2017. годину и Програм економских реформи за период 2017-2019. година

Датум: 
24.12.2016 - 00:45

Народна скупштина Републике Српске усвојила је ноћас на 21. посебној сједници Буџет Републике Српске за 2017. годину и Закон о извршењу буџета за 2017. годину.

Народна скупштина усвојила је и Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. година, документ који замјењује досадашњи документ Економска политика, а којег је Народна скупштина усвајала уз Буџет за сваку наредну годину.

Укупна буџетска средства планирана Буџетом Републике Српске за 2017. годину износе 3.200,0 милиона КМ, што представља увећање од 73,0 милиона КМ, односно 2,3% у односу на средства планирана буџетом за 2016. годину.

Прихваћено је 14 амандмана, које су предложили Клуб посланика СНСД-а, Клуб посланика ДНС-а, Клуб посланика СП, Клуб посланика СДС-К и самостални  посланик Илија Стеванчевић, и они су постали саставни дио Буџета. Амандманима су, између осталог,  повећана издвајања за Универзитет у Бањалуци и Источном Сарајеву, за финансирање рада студентских организација, текуће одржавање насипа, за такмичење клубова у лигама Републике Српске.

Народна скупштина усвојила је и Закључак Одбора за борачко инвалидску заштиту којим Народна скупштина задужује Владу да донесе уредбу о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије.

Законом о извршењу буџета Републике Српске за 2017. годину дефинисани су укупни издаци буџетских корисника, укључујући издатке за отплату дуга. Доношење овог закона има за циљ да се утврде права и обавезе органа у извршењу буџета Републике Српске за 2017. годину, као и начин расподјеле средстава на кориснике.

Послије обједињене расправе, посланици су усвојили и Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске.

По овим законима се основна плата увећава за сваку годину радног стажа за 0,3 одсто до навршених 25 година стажа, а за више од 25 година основна плата се увећава за сваку навршену годину радног стажа за 0,5 одсто.

Преостале тачке Дневног реда 21. посебне сједнице, која ће бити настављена у уторак, 27. децембра, у 10 часова, су:

  • Приједлог закона о банкама Републике Српске - по хитном поступку;
  • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске - по хитном поступку;
  • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит - по хитном поступку;
  • Приједлог закона о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност - по хитном поступку;
  • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности - по хитном поступку;
  • Нацрт закона о пореском систему Републике Српске;
  • Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. Годину;
  • Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2017. годину;
  • Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту болница/Б у Републици Српској (ФИН 31.526 БА).