Народна скупштина наставила рад расправом о банкарском систему

Датум: 
06.12.2016 - 20:00

 Расправом о Извјештају о банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2015. – 31.12.2015. године и Извјештајем о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2015. годину, Народна скупштина Републике Српске, наставила је трећи радни дан засједања 15. редовне сједнице.

Дан за гласање“ о апсолвираним тачкама Дневног реда је данас око 13 часова.

Посланици су јуче разматрали и Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Српске за прошлу годину.

Народна скупштина јуче је расправљала о Приједлогу стратегије и политике развоја индустрије Српске за период 2016–2020. година, којом су дефинисани приоритети и стратешки циљеви и начини њиховог остваривања.

Министар индустрије, енергетике и рударства РС Петар Ђокић рекао је да Стратегија и политика развоја индустрије Републике Српске 2016-2020. дефинише приоритете и стратешке циљеве развоја индустрије, те начине њиховог остваривања.

"Стратешки циљеви циљеви развоја индустрије у овом периоду су реиндустријализација, мониторинг развоја индустрије и примјена адекватних мјера за побољшање конкурентности, повећање запослености у индустрији, унапређење понуде радне снаге и примјена еколошких стандарда", навео је министар Ђокић на сједници Народне скупштине Републике Српске.

Образлажући Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић рекла је да је БиХ мала земља која није проузроковала климатске промјене, али да треба законима допринијети умањењу штетних посљедица.

Помоћник министра финансија РС Сњежана Рудић образлажући Нацрт закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању рекла је да је овим законским рјешењем дата могућност банкама да умјесто брокерске дјелатности, обављају дјелатност заступања у осигурању.

Помоћник министра саобраћаја и веза РС Наташа Костић рекла је да се Нацртом закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске успоставља тржиште превоза у друмском саобраћају у ком би се примјењивали једнаки услови и једнака правила у погледу приступа тржишту.

Костићева је навела да би се оваквим приступом постигао већи ниво професионалне оспособљености превозника, рационализација тржишта и побољшање квалитета услуге, а што је у интересу и превозника, али и корисника њихових услуга и привреде уопште, као и већа безбједност друмског саобраћаја.

Првог дана рада 15. редовне сједнице у уторак Народна скупштина Републике Српске разматрала је Приједлог измјена и допуна Закона о полицији и унутрашњим пословима.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач образлажући Приједлог закона рекао је да се њима мијења назив основних организационих јединица ван сједишта Министарства, односно центри и станице јавне безбједности се трансформишу у полицијске управе.

Министар Лукач је рекао да се предложеним измјенама и допунама приступило ради усклађивања Закона са Законом о републичкој управи, којим је Републичка управа цивилне заштите стекла статус самосталне републичке управне организације.

"Осим тога, у погледу потребног радног искуства за избор директора полиције умјесто три предложено је пет година радног искуства на радним мјестима за која су предвиђени чин главни инспектор", навео је Лукач.

Он је додао да се предметним законом предлаже да се радници затечени на раду у Министарству, а који на дан ступања на снагу овог закона имају више од 20 година ефективног радног стажа на пословима стручне спреме ослобађају од обавезе полагања стручног испита.

У односу на важеће законско рјешење, прецизирано је да чин генералног инспектора полиције стиче полицијски службеник који је распоређен на послове и задатке руководиоца основне организационе јединице.

Образлажући Приједлог закона о допунама Закона о здравственом осигурању, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић рекао је да је разлог за усвајање Приједлога закона по хитном поступку увођење интегрисаног информационог здравственог система.

"Разлози за доношење овог закона су боље планирање, ефикасније управљање системом здравствене заштите, прикупљање, обрада и безбједност података у вези са здравственим стањем становништва и функционисањем здравствене службе", рекао је министар Богданић.

Он је додао да се овим Приједлогом закона уводи појам по којем је здравствена књижица електронска здравствена картица која садржи податке о здравственом осигурању и сталне податке који се воде у области здравства.

Посланик Напредне Српске Адам Шукало рекао је да измјена Закона о радним односима у државним органима предвиђа брисање одредбе којом је прописано да изабрано лице након престанка функције има право на плату у трајању од шест мјесеци у висини плате коју је имало у вријеме престанка функције.

Образлажући у Народној скупштини Српске Приједлог закона о измјени Закона о радним односима у државним органима, Шукало је рекао да су измјене неопходне због општег тренда смањења јавне потрошње.

Посланик Напредне Српске Горан Ђорђић образложио је Приједлог закона о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе којим је предложено укидање "бијелог хљеба" за функционере јединица локалне самоуправе.

Овим приједлогом, који је такође предложила Посланичка група Напредна Српска, бришу се чланови којима су регулисана права ових функционера, односно укида се право функционера јединица локалне самоуправе на остваривање плата у трајању од шест мјесеци у висини плате коју су имали у вријеме престанка функције.

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић изјавила је да Влада Српске никада није била против закона који се односе на укидање "бијелог хљеба", али да ово питање није могуће ријешити само са два закона.

"Важно је рећи да се ово питање не регулише само са два закона, већ са пет. Сматрамо да ово питање треба разматрати на цјеловитији начин и урадити цјелокупну анализу да би се ово питање квалитетно завршило", рекла је министарка Решић.

Министар правде Републике Српске Антон Касиповић рекао образлажући разлоге за доношење Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске да они произлазе из потребе усаглашавања са Уставом Српске, те из потребе измјена које су техничке природе.

Расправом о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља, Народна скупштина је завршила први дан 15. редовне сједнице.

Преостале тачке Дневног реда су:

13. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2015. – 31.12.2015. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2015. годину;

14. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о стању у сектору осигурања Републике Српске за период 1.1.2015. до 31.12.2015. године;

б) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о раду за период од 1.1. до 31.12.2015. године;

в) Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године.

15. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2015. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2015. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2015. године;

16. Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 1.1.2015. – 31.12.2015. године;

17. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;

18. Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2015. године;

19. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2015. годину;

20. Извјештај Радио – телевизије Републике Српске о пословању за 2015. годину и План рада за 2016. годину;

21. Коначни извјештај о реализацији и оцјена Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године;

22. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Ада“ по скраћеном поступку;

23. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) по пројекту изградње вјетроелектране „Хргуд“;

24. Избор и именовања.