Завршена 23. редовна сједница Народне скупштине

Датум: 
22.03.2018 - 11:45

Народна скупштина Републике Српске у наставку 23. редовне сједнице обавила је расправу о Интерпелацији за разматрање политике управљања јавним предузећима у Републици Српској и Интерпелацији за разматрање политика у области здравственог и пензионог система.

Ниједан од предложених закључака о интерпелацијама није добио потребну већину гласова народних посланика.

Народна скупштина Републике Српске изабрала је данас Јову Радукића за главног ревизора, а Божану Трнинић за замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, обоје на период од седам година.  

Народна скупштина Републике Српске за чланове Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске на период од пет година изабрала је Жељка Слијепчевића, Славицу Миликић, Братољуба Радуловића, Срђана Шупута и Бранислава Ђурицу.

Приједлог Комисије за избор и именовање да за два члана Комисије за жалбе буду изабрани Горан Раковић и Марина Кременовић није добио потребну већину гласова.

Народна скупштина констатовала је да Нади Граховац функција омбудсмана за дјецу Републике Српске истекла са даном 12. децембра 2017., те да је замјеницима омбудсмана Злати Хаџић Бајрић и Златољубу Мишићу због истека мандата функција замјеника омбудсмана престала са даном 7.12.2017.

За замјеника Омбудсмана за дјецу Републике Српске изабрана је Јованка Вуковић.

Двадесет трећа редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, која је завршена данас, започела је 6. фебруара.

У уторак, 27. марта, у 10.00 часова почиње 24. редовна сједница за коју је Колегијум утврдио Коначни приједлог дневног реда од 16 тачака.

Посланици би требало да разматрају Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину, али и неколико закона међу којима Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању,  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању, те  Приједлог закона о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

На приједлогу дневног реда је и Приједлог закона о измјенама Закона о оружју и муницији, више нацрта закона и Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији.

Колегијум је утврдио Коначни приједлог дневног реда 24. редовне сједнице:

 1. Посланичка питања и одговори - "Актуелни час";
 2. Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину;
 3. Приједлог закона о измјени Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама Закона о оружју и муницији, по хитном постпуку;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању -  по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању - по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце;
 8. Приједлог закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;
 9. Нацрт закона о култури;
 10. Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;
 11. Нацрт закона о измјени Закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;
 14. Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2018. до 2027. године;
 15. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2017. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;
 16. Избор и именовања.