Аћић и Бањац потписали Меморандум о сарадњи служби Народне скупштине и Скупштине АП Војводине

Датум: 
14.11.2017 - 11:15

Генерални секретар Народне скупштине Републике Српске Марко Аћић и генерални секретар Скупштине АП Војводине Никола Бањац данас су у Новом Саду потписали Меморандум  о сарадњи Службе скупштине АП Војводине и Службе Народне скупштине Републике Српске у циљу успостављања ефикасне администрације и фреквентне размјене искустава,  унапређења јавности и ефикасности и тежње за испуњавањем стандарда рада и вриједности Европске уније.

Кључни циљеви који се желе остварити Меморандумом су: размјена материјала, анализа добре праксе и искустава из дјелокруга рада Службе АП Војводине и Службе Народне скупштине Републике Српске,  креирање информативних, едукативних и других публикација, учешће у заједничким пројектима, стручним расправама и едукацијама запослених у обје службе и  друга питања и интереси у складу са Меморандумом.

Меморандумом се дефинише да ће се генерални секретари двије скупштине састајати најмање два пута годишње, наизмјенично у Новом Саду и Бањалуци, у циљу сталног унапређења међурегионалне сарадње, те да ће координирати и усаглашавати ставове у свим ситуацијама у којима је то могуће, а у циљу што вишег степена сарадње два параламента.

Аћић је, након потписивања Меморандума, изразио задовољство што је потписан заједнички текст Меморандума који ће унаприједити сарадњу два парламента.

„Меморандум је потписан на иницијативу господина Бањца, а у складу са Споразумом о специјалним и паралелним везама између Републике Србије и Републике Српске“, рекао је Аћић.

Договорено је да службе два парламента заједно аплицирају према фондовима Европске уније и да ураде публикацију о спровођењу Споразума о специјалним и паралелним везама.

„Формираћемо заједничко тијело како би службе увели у систем е – парламента, што ће побољшати ефикасност и смањити трошкове“, истакао је Аћић.

Бањац је рекао да ће Меморандум да унаприједи рад парламентарних служби.

„Заједно ћемо корачати према европским институцијама, а овај меморандум гарантује бржи европски пут“, казао је он.

Меморандум предвиђа да генерални секретари Народне скупштине Републике Српске и Скупштине АП Војводина  сваке године, најкасније до 15. фебруара, доносиће „План заједничког рада“  који би требало да садржи техничке детаље и временске оквире конкретних потеза, попут реализације студијских посјета, стручних боравака, размјене материјала, заједничких конференција, округлих столова, панел дискусија међу запосленим и радно ангажованим лицима у службама оба парламента.

У Меморандуму се наводи да ће двије службе сарађивати у складу са: Уставом Републике Српске, Уставом БиХ и Уставом Републике Србије,  Законом о потврђивању споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, Статутом АП Војводина, Пословником о раду Скупштине АП Војводина и  Пословником Народне скупштине Републике Српске.