Усвојени закони

Нпр. 17.02.2019
Нпр. 17.02.2019
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate prosvjeta.zip
Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak platama organima uprave_0.zip
Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate sudija i tuzilaca.zip
Закон о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске 63/18 20.07.2018 Package icon Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске 62/18 16.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak premjeru i katastru RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о фискалној одговорности у Републици Српској 62/18 16.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak fiskalnoj odgovornosti RS.zip
Закон о измјени Закона о библиотечко-информационој дјелатности 62/18 16.07.2018 Package icon Zak izmj Zak bibliotecko info djelatnosti.zip
Закон о легализацији бесправно изграђених објеката 62/18 16.07.2018 Package icon Zak legal izgradjenih objekata.zip
Закон о рударству 62/18 16.07.2018 Package icon Zakon o rudarstvu.zip
Закон о употреби знаковног језика 62/18 16.07.2018 Package icon Zakon o upotrebi znakovnog jezika.zip
Закон о амнестији 61/18 11.07.2018 Package icon Zakon o amnestiji.zip
Закон о затезној камати 61/18 11.07.2018 Package icon Zakon o zateznoj kamati.zip
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор „Пет це“ кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука - Добој 61/18 11.07.2018 Package icon Zak poseb postupku eksprop izgradnje autoputa.zip
Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину 45/18 30.05.2018 Package icon Zak izm Zak izvrs Budzeta RS za 2018.zip
Закон о измјени Закона о приватизацији државних станова 45/18 30.05.2018 Package icon Zakon o izmj Zakona o privatizaciji drz stanova.zip
Закон о измјени Изборног закона Републике Српске 45/18 30.05.2018 Package icon Zakon o izmjeni Izbornog zakona Republike Srpske.zip
Закон о средњем образовању и васпитању 41/18 25.05.2018 Package icon Zakon o srednjem obrazovanju.zip
Закон о измјенама Закона о оружју и муницији 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o izmj Zakona o oruzju i municiji.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o izm i dop Zak visoko obrazovanje.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o izmj i dop Zak osnovno obrazovanje.zip