Усвојени закони

Нпр. 19.12.2018
Нпр. 19.12.2018
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјени Закона о библиотечко-информационој дјелатности 62/18 16.07.2018 Package icon Zak izmj Zak bibliotecko info djelatnosti.zip
Закон о легализацији бесправно изграђених објеката 62/18 16.07.2018 Package icon Zak legal izgradjenih objekata.zip
Закон о рударству 62/18 16.07.2018 Package icon Zakon o rudarstvu.zip
Закон о употреби знаковног језика 62/18 16.07.2018 Package icon Zakon o upotrebi znakovnog jezika.zip
Закон о амнестији 61/18 11.07.2018 Package icon Zakon o amnestiji.zip
Закон о затезној камати 61/18 11.07.2018 Package icon Zakon o zateznoj kamati.zip
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор „Пет це“ кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука - Добој 61/18 11.07.2018 Package icon Zak poseb postupku eksprop izgradnje autoputa.zip
Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину 45/18 30.05.2018 Package icon Zak izm Zak izvrs Budzeta RS za 2018.zip
Закон о измјени Закона о приватизацији државних станова 45/18 30.05.2018 Package icon Zakon o izmj Zakona o privatizaciji drz stanova.zip
Закон о измјени Изборног закона Републике Српске 45/18 30.05.2018 Package icon Zakon o izmjeni Izbornog zakona Republike Srpske.zip
Закон о средњем образовању и васпитању 41/18 25.05.2018 Package icon Zakon o srednjem obrazovanju.zip
Закон о измјенама Закона о оружју и муницији 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o izmj Zakona o oruzju i municiji.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o izm i dop Zak visoko obrazovanje.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o izmj i dop Zak osnovno obrazovanje.zip
Закон о измјени Закона о републичкој управи 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o izmj Zakona o republickoj upravi.zip
Закон о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o registru lica osudjenih za iskoristavanje djece.zip
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама 31/18 25.04.2018 Package icon Zakon o rokovima izmirenja novcanih obaveza u posl transakcijama.zip
Закон о гасу 22/18 20.03.2018 Package icon Zakon o gasu.zip
Закон о бањама 20/18 19.03.2018 Package icon Zakon o banjama.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о девизном пословању 20/18 19.03.2018 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.zip