Усвојени закони

Нпр. 23.06.2017
Нпр. 23.06.2017
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјени Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 116/16 31.12.2016
Закон о измјени и допунама Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 116/16 31.12.2016
Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 116/16 31.12.2016
Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 116/16 31.12.2016
Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 116/16 31.12.2016
Закон о дану Републике Српске 113/16 30.12.2016
Закон о допунама Закона о здравственом осигурању 110/16 22.12.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима 110/16 22.12.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске 110/16 22.12.2016
Закон о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру Републике Српске 110/16 22.12.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља 110/16 22.12.2016
Закон о локалној самоуправи 97/06 30.11.2016
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 97/06 30.11.2016
Закон о позоришној дјелатности 92/16 01.11.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку 91/16 28.10.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о насљеђивању 91/16 28.10.2016
Закон о мирном рјешавању радних спорова 91/16 28.10.2016
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске 91/16 28.10.2016
Закон о измјенама Закона о високом образовању 90/16 13.10.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити 90/16 13.10.2016