Усвојени закони

Нпр. 24.04.2017
Нпр. 24.04.2017
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру Републике Српске 110/16 22.12.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља 110/16 22.12.2016
Закон о локалној самоуправи 97/06 30.11.2016
Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 97/06 30.11.2016
Закон о позоришној дјелатности 92/16 01.11.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку 91/16 28.10.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о насљеђивању 91/16 28.10.2016
Закон о мирном рјешавању радних спорова 91/16 28.10.2016
Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске 91/16 28.10.2016
Закон о измјенама Закона о високом образовању 90/16 13.10.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити 90/16 13.10.2016
Закон о измјенама и допуни Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске 90/16 13.10.2016
Закон о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској 82/16 13.07.2016
Закон о јавним тужилаштвима Републике Српске 69/16 23.06.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о државним службеницима 57/16 23.06.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о промету експлозивних материја, запаљивих течности и гасова 58/16 23.06.2016
Закон о измјенама и допунама Закона о Судској полицији Републике Српске 57/16 23.06.2016
Закон о измјени Закона о републичкој управи 57/16 23.06.2016
Закон о правосудном испиту у Републици Српској 58/16 23.06.2016
Закон о студентском организовању 58/16 23.06.2016