Усвојени закони

Нпр. 24.02.2018
Нпр. 24.02.2018
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о интервентним набавкама 74/17 07.08.2017 Package icon Zakon o interventnim nabavkama.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о нотарима 68/17 26.07.2017 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o notarima.zip
Кривични законик Републике Српске 64/17 13.07.2017 Package icon Krivicni zakonik Republike Srpske.zip
Закон о Националном парку "Дрина" 63/17 12.07.2017 Package icon Zakon o Nacionalnom parku ''Drina''.zip
Закон о заштити лица која пријављују корупцију 62/17 03.07.2017 Package icon Zakon o zastiti lica koja prijavljuju korupciju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 62/17 03.07.2017 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o platama zaposlenih u MUP RS.zip
Закон о пореском систему Републике Српске 62/17 03.07.2017 Package icon Zakon o poreskom sistemu RS.zip
Закон о допуни Закона о друштвима за осигурање 47/17 24.05.2017 Package icon Zakon o dopuni Zakona o drustvima za osiguranje.zip
Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању 47/17 24.05.2017 Package icon Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.zip
Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 47/17 24.05.2017 Package icon Zakon o prevozu u drumskom saobracaju Republike Srpske_1.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха 46/17 19.05.2017 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o zastiti vazduha.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 46/17 19.05.2017 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o zastiti i spasavanju u vanrednim situacijama.zip
Закон о општој безбједности производа у Републици Српској 46/17 19.05.2017 Package icon Zakon o opstoj bezbjednosti proizvoda u RS.zip
Закон о туризму 45/17 18.05.2017 Package icon Zakon o turizmu.zip
Закон о угоститељству 45/17 18.05.2017 Package icon Zakon o ugostiteljstvu.zip
Закон о основном васпитању и образовању 44/17 16.05.2017 Package icon Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.zip
Закон о жељезницама Републике Српске 19/17 27.02.2017 Package icon Zakon o zeljeznicama Republike Srpske.zip
Закон о храни 19/17 27.02.2017 Package icon Zakon o hrani.zip
Закон о измјенама Закона о оружју и муницији 18/17 23.02.2017 Package icon Zakon o izmjenama zakona o oruzju i municiji cir.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача 18/17 23.02.2017 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o zastiti potrosaca u RS.zip