Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању посебног овлашћења

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Уставa Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), а након разматрања Одлуке о давању посебног овлашћења (број: 02/1-021-124/17 од 9. фебруара 2017. године, ''Службени гласник Републике Српске'' број: 43/17), Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

о стављању ван снаге Одлуке о давању посебног овлашћења

I

 

Ставља се ван снаге Одлука о давању посебног овлашћења, број: 02/1-021-124/17 (''Службени гласник Републике Српске'' број: 43/17) коју је Народна скупштина Републике Српске донијела на Шеснаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2017. године, јер је окончан   поступак по апелацији број: АП-3805/16 пред Уставним судом Босне и Херцеговине, као и кривични поступак који се водио против чланова Републичке комисије за спровођење републичког референдума  и других у поступку пред  Судом Босне и Херцеговине.

II

 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021-1109/17                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                       Недељко Чубриловић