Одлука о стављању ван снаге Закључка у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?''

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Уставa Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), а након разматрања  Закључка  у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли  подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'' (број: 02/1-021-125/17 од 9. фебруара 2017. године, ''Службени гласник Републике Српске'' број: 43/17), Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године донијела је сљедећу

ОДЛУКУ

о стављању ван снаге  Закључка  у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли  подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?''

I

 

Ставља се ван снаге Закључак  у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли  подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'', број: 02/1-021-125/17 (''Службени гласник Републике Српске'' број: 43/17) који је Народна скупштина Републике Српске донијела на Шеснаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2017. године, јер је завршен кривични поступак који се водио против чланова Републичке комисије за спровођење републичког референдума  и других у поступку пред  Судом Босне и Херцеговине.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 02/1-021-1110/17                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                        Недељко Чубриловић