Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит

Верзија за штампањеPDF верзија
1/17
28.12.2016

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 109. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници одржаној 28. децембра 2016. године, донијела  је сљедећу

 

О Д Л У К У

о пријевременом ступању на снагу

Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит

 

Члан 1.

 У поступку доношења Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит, утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози  да наведени Закон раније ступи на снагу.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1574/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 28. децембар  2016. године                                НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић