Одлука о избору члана у Одбору за локалну самоуправу

Верзија за штампањеPDF верзија
65/17
06.07.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8.  Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 94., 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17),  а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина  Републике Српске, на Деветнаестој сједници, одржаној  6.  јула  2017. године,   донијела   је   сљедећу 

 

О Д Л У К У

о избору члана  у Одбору за  локалну самоуправу

 

I

 

        У  Одбору за локалну самоуправу  Народне скупштине Републике Српске,  за спољног члана   Одбора, изабран  је Ранко Карапетровић.

 

II

 

        Ова одлука ступа на  снагу  осмог   дана  од  дана  објављивања

у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

Број: 02/1-021-764 /17                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2017. године                                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                       Недељко Чубриловић