Одлука о избору Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
21/17
21.02.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 56. став 1. тачка 5., члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11) а у вези са чланом 50. став 3. Закона о Радио-телевизији Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Шеснаестој сједници одржаној 21. фебруара 2017. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о избору Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске

 

I

У Програмски савјет Радио-телевизије Републике Српске, на период од четири године, изабрани су:

 1. Боривој Обрадовић
 2. Иван Фигурек
 3. Саша Аћић
 4. Игор Ратковић
 5. Лариса Човић
 6. Зоран Пајкановић
 7. Љубомир Зубер
 8. Амела Башић Томић
 9. Сандра Ковачевић Ђурђевић
 10. Зорана Кисић и
 11. Небојша Алексић.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-187/17                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. фебруар 2017. године                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                     Недељко Чубриловић