Одлука о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
99/17
18.10.2017

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске,  чл. 56. став 1. тачка 5., 182. и 186. ст. 1 и 2.   Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), а у вези са чланом 10. Закона о ревизији јавног сектора  Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 98/05 и 20/14), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, донијела је сљедећу

 

Одлука

о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске

I

 

         Јово Радукић, бира се за вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске до окончања процедуре избора главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

II

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

Број: 02/1-021-1121/17                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. октобар 2017. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                     Недељко Чубриловић