Одлуке

Нпр. 21.11.2017
Нпр. 21.11.2017
Назив Службени гласник Датум
Одлука о усвајању Стратегије развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020. година 92/16 20.10.2016
Одлука о усвајању Стратегије развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016-2025. годинана 92/16 20.10.2016
Одлукa о прихватању задужења Републике Српске према Међународном Фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Програму Развоја Конкурентности у руралним подручјима 92/16 20.10.2016
Одлука о именовању арбитра Републике Српске у Арбитражи спорног дијела границе на подручју општине Брчко 92/16 20.10.2016
Одлука о констатовању резултата републичког референдума 87/16 11.10.2016
Одлука о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума 87/16 11.10.2016
Одлука о давању посебно овлашћења 87/16 11.10.2016
Одлука о избору чланова Републичке комисије за спровођење референдума 68/16 15.07.2016
Одлука о расписивању републичког референдума 68/16 15.07.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о расписивању републичког референдума 68/16 15.07.2016

Pages