Одлуке

Нпр. 21.02.2018
Нпр. 21.02.2018
Назив Службени гласник Датум
Oдлука о избору Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 38/17 05.04.2017
Одлука о усвајању Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2017. годину 34/17 30.03.2017
Одлука о усвајању Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2017. годину 21/17 21.02.2017
Одлука о избору Програмског савјета Радио-телевизије Републике Српске 21/17 21.02.2017
Одлука о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума 43/17 09.02.2017
Одлука о давању посебног овлашћења 43/17 09.02.2017
Одлука о констатовању резултата републичког референдума 43/17 09.02.2017
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 1/17 28.12.2016
Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину 1/17 28.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину 1/17 28.12.2016

Pages