Одлуке

Нпр. 21.02.2018
Нпр. 21.02.2018
Назив Службени гласник Датум
Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању 67/17 06.07.2017
Одлука о усвајању Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026. 44/17 27.04.2017
Одлука о усвајању Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. године - ''Знање за развој'' 44/17 27.04.2017
Одлука о престанку функције правобраниоца Републике Српске 35/17 05.04.2017
Одлука о избору Комисије за жалбе 38/17 05.04.2017
Одлука о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске 35/17 05.04.2017
Одлука о избору вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске 38/17 05.04.2017
Одлуку О капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за реализацију Пројекта санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне „Крajишких бригада“ Залужани 38/17 05.04.2017
Одлуку о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера 38/17 05.04.2017
Одлука о усвајању Нацрта Просторног плана подручуја посебне намјене ''Клековача'' 35/17 05.04.2017

Pages