Одлуке

Нпр. 13.12.2018
Нпр. 13.12.2018
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору Комисије за избор Главног ревизора и замјеника главног ревизора Републике Српске 98/17 18.10.2017
Одлука о избору Омбудсмана за дјецу Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о разрјешењу члана Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске 91/17 13.09.2017
Одлука о разрјешењу главног ревизора Републике Српске 91/17 13.09.2017
Одлука о разрјешењу замјеника главног ревизора Републике Српске 91/17 13.09.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године 91/17 13.09.2017
Одлука о избору Републичке изборне комисије 73/17 20.07.2017
Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске 83/17 20.07.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године 73/17 20.07.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022. 73/17 20.07.2017

Pages