Одлуке

Нпр. 13.12.2018
Нпр. 13.12.2018
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору Комисије за избор Главног ревизора и замјеника главног ревизора Републике Српске 98/17 18.10.2017
Одлука о избору Омбудсмана за дјецу Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о избору предсједника Управног одбора Агенције за осигурање Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о избору спољног члана у Одбору за образовање, науку, културу и информисање 98/17 18.10.2017
Одлука о престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о избору вршиоца дужности замјеника правобраниоца Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о разрјешењу замјеника предсједника Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу 98/17 18.10.2017
Одлука о разрјешењу и престанку функције замјеника правобраниоца Републике Српске 99/17 18.10.2017
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању посебног овлашћења 99/17 18.10.2017
Одлукa o усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Kлековача“ 99/17 18.10.2017

Pages