Одлуке

Нпр. 21.02.2018
Нпр. 21.02.2018
Назив Службени гласник Датум
Одлука о разрјешењу замјеника главног ревизора Републике Српске 91/17 13.09.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године 91/17 13.09.2017
Одлука о разрјешењу члана Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске 91/17 13.09.2017
Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске 83/17 20.07.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године 73/17 20.07.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022. 73/17 20.07.2017
Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту јачање банкарског сектора (8741-БА) 73/17 20.07.2017
Одлука о избору Фискалног савјета Републике Српске 73/17 20.07.2017
Одлука о избору правобраниоца Републике Српске 75/17 20.07.2017
Одлука о разрјешењу члана у Комисији за жалбе 70/17 20.07.2017

Pages