Одлуке

Нпр. 28.06.2017
Нпр. 28.06.2017
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору члана у Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске 79/15 23.09.2015
Одлука о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске 100/15 23.09.2015
Одлука о разрјешењу члана у Одбору за финансије и буџет Народне скупштине Репувлике Српске 79/15 23.09.2015
Одлука о престанку функције правобраниоца Републике Српске 73/15 08.09.2015
Одлука о избору правобраниоца Републике Српске 64/15 16.07.2015
Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву 60/15 16.07.2015
Одлука о избору члана у Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу 58/15 16.07.2015
Одлука о избору предсједника Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14) 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Одбора за финансије буџет 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14) 52/15 24.06.2015

Pages