Одлуке

Нпр. 29.03.2017
Нпр. 29.03.2017
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору предсједника Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14) 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Одбора за финансије буџет 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Радног тијела које ће вршити надзор над прикупљањем и расподјелом средстава предвиђених чланом 12. Закона о фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 52/14) 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Одбора за ревизију 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Одбора за трговину и туризам 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Анкетног одбора за утврђивање чињеница о дјеловању надлежних органа и организација у вези поплава у мају 2014. године 52/15 24.06.2015
Одлука о избору члана Одбора за борачко инвалидску заштиту 52/15 24.06.2015
Одлука о избору чланова Независног одбора 54/15 24.06.2015
Одлука о избору предсједника Одбора за питања дјеце, младих и спорта 52/15 24.06.2015
Одлука о избору чланова Независног одбора 54/15 24.06.2015

Pages