Одлуке

Нпр. 29.03.2017
Нпр. 29.03.2017
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору чланова у Комисију за концесије Републике Српске 82/15 06.10.2015
Одлука о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске 100/15 23.09.2015
Одлука о разрјешењу члана у Одбору за финансије и буџет Народне скупштине Репувлике Српске 79/15 23.09.2015
Одлука о избору члана у Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске 79/15 23.09.2015
Одлука о престанку функције правобраниоца Републике Српске 73/15 08.09.2015
Одлука о избору члана у Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу 58/15 16.07.2015
Одлука о избору правобраниоца Републике Српске 64/15 16.07.2015
Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву 60/15 16.07.2015
Одлука о избору члана Одбора за питања дјеце, младих и спорта 52/15 24.06.2015
Одлука о разрјешењу члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту 52/15 24.06.2015

Pages