Одлуке

Нпр. 28.06.2017
Нпр. 28.06.2017
Назив Службени гласник Датум
Одлукa о прихватању задужења Републике Српске према Међународном Фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Програму Развоја Конкурентности у руралним подручјима 92/16 20.10.2016
Одлука о именовању арбитра Републике Српске у Арбитражи спорног дијела границе на подручју општине Брчко 92/16 20.10.2016
Одлука о констатовању резултата републичког референдума 87/16 11.10.2016
Одлука о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума 87/16 11.10.2016
Одлука о давању посебно овлашћења 87/16 11.10.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о расписивању републичког референдума 68/16 15.07.2016
Одлука о избору чланова Републичке комисије за спровођење референдума 68/16 15.07.2016
Одлука о расписивању републичког референдума 68/16 15.07.2016
Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској 62/16 14.07.2016
Одлука о усвајању Омладинске политике Републике Српске од 2016. до 2020. године 62/16 14.07.2016

Pages