Одлуке

Нпр. 28.06.2017
Нпр. 28.06.2017
Назив Службени гласник Датум
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2017. годину 116/16 24.12.2016
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске 116/16 24.12.2016
ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) ПО ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ХРГУД“ 113/16 15.12.2016
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АДА“ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ 113/16 15.12.2016
Одлука о усвајању Стратегије развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016-2025. годинана 92/16 20.10.2016
Одлукa о прихватању задужења Републике Српске према Међународном Фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Програму Развоја Конкурентности у руралним подручјима 92/16 20.10.2016

Pages