Закључак о усвајању Информације о пројекту ''Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ Болница Источно Сарајево'' по принципу ''кључ у руке''

Верзија за штампањеPDF верзија
61/17
15.06.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 15. јуна 2017. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о пројекту ''Пројектовање, изградња и

опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево'' по принципу

''кључ у руке''

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о пројекту  ''Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево'' по принципу ''кључ у руке''.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

Број: 02/1-021-646/17                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15.  јун 2017. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                        Недељко Чубриловић