Закључак о упућивању у скупштинску процедуру Нацрта закона о употреби службених језика и писама

Верзија за штампањеPDF верзија
12/04
23.01.2004

Закључак о упућивању у скупштинску процедуру Нацрта закона о употреби службених језика и писама

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој сједници, одржаној 23. јануара 2004. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да до 01. априла 2004. године, упути у скупштинску процедуру Нацрт закона о употреби службених језика и писама, узимајући у обзир Нацрт закона о употреби службених језика и писама, којег је израдио народни посланик Тарик Садовић.
  2. Влада Републике Српске, приликом израде Нацрта закона, обавиће потребне консултације са Владом Федерације Босне и Херцеговине.
  3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".