Закључак након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о посебним републичким таксама

Верзија за штампањеPDF верзија
14/04
30.01.2004

Закључак након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о посебним републичким таксама

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и члана 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), а након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о посебним републичким таксама, Народна скупштина Републике Српске на Дванаестој посебној сједници, одржаној 30. јануара 2004. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. С обзиром на то да планирани приходи Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' за 2004. годину обезбјеђују средства само за текуће одржавање јавних путева Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да сходно Закључку Народне скупштине Републике Српске (број: 01-1176/03, од 24. децембра 2003. године) о отпочињању изградње аутопута Бања Лука- Градишка и других путева Републике Српске, што прије изнађе додатна средства за путеве (посебно за најављену изградњу аутопутева у Републици Српској).
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.