Закључци

Нпр. 25.09.2017
Нпр. 25.09.2017
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледoм мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању пропис 50/17 11.05.2017
Закључак у вези Годишњег извјештаја о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Информације о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар-децембар 2016. године 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2016. годину 38/17 05.04.2017
Закључак о усвајању Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе 38/17 27.02.2017
Закључци у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе 38/17 27.02.2017
Закључак о усвајању Информације о активностима Републике Српске у областима 21/17 21.02.2017
Закључак у вези Информације о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника 21/17 21.02.2017

Pages