Закључци

Нпр. 28.06.2017
Нпр. 28.06.2017
Назив Службени гласник Датум
Закључак у вези Извјештаја Административне комисије о реализацији Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 02/1-021-130/15 од 5. фебруара 2015. године 93/15 29.10.2015
Закључак у вези Извјештаја о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2014. године 93/15 29.10.2015
Закључак у вези Декларације о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата 24/16 22.10.2015
Закључак у вези Декларације о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата 24/16 22.10.2015
Закључак у вези са уставним положајем Републике Српске и заштитом њених интереса на нивоу заједничких институција БиХ 90/15 21.10.2015
Закључци у вези са уставним положајем Републике Српске и заштитом њених интереса на нивоу заједничких институција БиХ 90/15 21.10.2015
Закључак у вези са Извјештајем Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2014. годину 82/15 23.09.2015
Закључак у вези Извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2014. годину 82/15 23.09.2015
Закључак у вези Извјештаја о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1.1.2014. – 31.12.2014. године и Извјештајa о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2014. годину 82/15 23.09.2015
Закључак у вези Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2014. године 82/15 23.09.2015

Pages