Закључци

Нпр. 28.07.2017
Нпр. 28.07.2017
Назив Службени гласник Датум
Закључак у вези са Извјештајем Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за период јануар - јун 2015. године 105/15 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о реализацији Стратегије развоја туризм Републике Српске, за период 2011-2020. година, за 2014. годину 105/15 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о извршеном административном надзору над радом јединица локлане самоуправе, за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године 105/15 10.12.2015
Закључци о разматрању Усмене Информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПА у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске 11/16 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о спроведеном надзору над намјенским трошењем средстава прикупљених по основу боравишне таксе у 2014. години 105/15 10.12.2015
Закључци о разматрању Усмене Информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПА у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске 21/16 10.12.2015
Закључак у вези са Ребалансом Буџета Републике Српске за 2015. годину 103/15 04.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем Специјалног тужилаштва о раду, за период од 1.1.2013. до 23.09.2015. године 93/15 29.10.2015
Закључак у вези Извјештајa о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина 93/15 29.10.2015
Закључак у вези Извјештаја Административне комисије о реализацији Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 02/1-021-130/15 од 5. фебруара 2015. године 93/15 29.10.2015

Pages