Закључци

Нпр. 28.07.2017
Нпр. 28.07.2017
Назив Службени гласник Датум
Zaključak o усвајању Informacije o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji se odnose na rad Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine 20/16 02.03.2016
Закључак о усвајању Информацијe о реализацији Омладинске политике Републике Српске за период 2010. – 2015. године, за период од 1. октобар 2014. године до 1. октобар 2015. године 20/16 02.03.2016
Закључак о усвајању Информацијe о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019) за 2014. годину 20/16 02.03.2016
Закључци у вези Информацијe о реализацији закључака Народне скупштине Републике Српске, који се односе на рад Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине 20/16 02.03.2016
Закључка о усвајању Извјештаја о реализацији програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске у периоду 2012. – 2014. године 17/16 18.02.2016
Закључци о усвајању Извјештаја о реализацији програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске у периоду 2012. – 2014. године 17/16 18.02.2016
Закључак о усвајању Извјештаја о напретку у примјени нормативно – правних стандарда за равноправност полова у области рада и запошљавања у Републици Српској за период 2013. – 2014. година 17/16 18.02.2016
Закључак у вези са Законом о стечају 14/16 11.02.2016
Закључак у вези Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2016-2020. године 110/15 23.12.2015
Закључак у вези са Информацијом о реализацији Пројекта који се финансирају из средстава Економско-социјалне компоненте Развојног програма Репубилке Српске са стањем на дан 31. јули 2015. године 105/15 10.12.2015

Pages