Закључци

Нпр. 29.03.2017
Нпр. 29.03.2017
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја о напретку у примјени нормативно – правних стандарда за равноправност полова у области рада и запошљавања у Републици Српској за период 2013. – 2014. година 17/16 18.02.2016
Закључак у вези са Законом о стечају 14/16 11.02.2016
Закључак у вези Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2016-2020. године 110/15 23.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за период јануар - јун 2015. године 105/15 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о реализацији Стратегије развоја туризм Републике Српске, за период 2011-2020. година, за 2014. годину 105/15 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о извршеном административном надзору над радом јединица локлане самоуправе, за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године 105/15 10.12.2015
Закључци о разматрању Усмене Информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПА у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске 11/16 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о спроведеном надзору над намјенским трошењем средстава прикупљених по основу боравишне таксе у 2014. години 105/15 10.12.2015
Закључци о разматрању Усмене Информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПА у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске 21/16 10.12.2015
Закључак у вези са Информацијом о реализацији Пројекта који се финансирају из средстава Економско-социјалне компоненте Развојног програма Репубилке Српске са стањем на дан 31. јули 2015. године 105/15 10.12.2015

Pages