Закључци

Нпр. 28.07.2017
Нпр. 28.07.2017
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2015. годину 36/16 14.04.2016
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1. - 31.12.2015. године 36/16 14.04.2016
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу Републике Српске за 2015. годину 36/16 14.04.2016
Закључак о усвајању Информације о актуелном стању безбједности у Републици Српској 32/16 06.04.2016
Закључак о усвајању Извјештаја Анкетног одбора за утврђивање чињеница о дјеловању надлежних органа и организација у вези поплава у мају 2014. године 32/16 06.04.2016
Закључак о усвајању Информације о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње 32/16 06.04.2016
Закључак у вези Извјештаја Анкетног одбора за утврђивање чињеница о дјеловању надлежних органа и организација у вези поплава у мају 2014. године 32/16 06.04.2016
Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за безбједност о одржаном Округлом столу на тему ''Заштита и спасавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто и улога цивилне заштите'' 32/16 06.04.2016
Закључци у вези Извјештаја Одбора за безбједност о одржаном Округлом столу на тему ''Заштита и спасавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто и улога цивилне заштите'' 32/16 06.04.2016
Zaključak o усвајању Informacije o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji se odnose na rad Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine 20/16 02.03.2016

Pages