Закључци

Нпр. 28.06.2017
Нпр. 28.06.2017
Назив Службени гласник Датум
Zaključak o усвајању Informacije o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji se odnose na rad Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine 20/16 02.03.2016
Закључци о усвајању Извјештаја о реализацији програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске у периоду 2012. – 2014. године 17/16 18.02.2016
Закључак о усвајању Извјештаја о напретку у примјени нормативно – правних стандарда за равноправност полова у области рада и запошљавања у Републици Српској за период 2013. – 2014. година 17/16 18.02.2016
Закључка о усвајању Извјештаја о реализацији програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске у периоду 2012. – 2014. године 17/16 18.02.2016
Закључак у вези са Законом о стечају 14/16 11.02.2016
Закључак у вези Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2016-2020. године 110/15 23.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о извршеном административном надзору над радом јединица локлане самоуправе, за период 1. јануар - 31. децембар 2014. године 105/15 10.12.2015
Закључци о разматрању Усмене Информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПА у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске 11/16 10.12.2015
Закључак у вези са Извјештајем о спроведеном надзору над намјенским трошењем средстава прикупљених по основу боравишне таксе у 2014. години 105/15 10.12.2015
Закључци о разматрању Усмене Информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПА у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске 21/16 10.12.2015

Pages