Закључци

Нпр. 28.06.2017
Нпр. 28.06.2017
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Информације о актуелном стању безбједности у Републици Српској 32/16 06.04.2016
Закључак о усвајању Извјештаја Анкетног одбора за утврђивање чињеница о дјеловању надлежних органа и организација у вези поплава у мају 2014. године 32/16 06.04.2016
Закључак о усвајању Информације о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње 32/16 06.04.2016
Закључак у вези Извјештаја Анкетног одбора за утврђивање чињеница о дјеловању надлежних органа и организација у вези поплава у мају 2014. године 32/16 06.04.2016
Закључак о усвајању Извјештаја Одбора за безбједност о одржаном Округлом столу на тему ''Заштита и спасавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто и улога цивилне заштите'' 32/16 06.04.2016
Закључци у вези Извјештаја Одбора за безбједност о одржаном Округлом столу на тему ''Заштита и спасавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто и улога цивилне заштите'' 32/16 06.04.2016
Zaključak o усвајању Informacije o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji se odnose na rad Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine 20/16 02.03.2016
Закључак о усвајању Информацијe о реализацији Омладинске политике Републике Српске за период 2010. – 2015. године, за период од 1. октобар 2014. године до 1. октобар 2015. године 20/16 02.03.2016
Закључак о усвајању Информацијe о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014 – 2019) за 2014. годину 20/16 02.03.2016
Закључци у вези Информацијe о реализацији закључака Народне скупштине Републике Српске, који се односе на рад Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине 20/16 02.03.2016

Pages