Закључци

Нпр. 21.09.2017
Нпр. 21.09.2017
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Посебног извјештаја о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012. година – 31.12.2016. година 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2016. годину 38/17 05.04.2017
Закључак о усвајању Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе 38/17 27.02.2017
Закључци у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе 38/17 27.02.2017
Закључак о усвајању Информације о остваривању права избјеглица, расељених лица и повратника 21/17 21.02.2017
Закључак о усвајању Информације о активностима Републике Српске у областима 21/17 21.02.2017

Pages