Закони у процедури

Нпр. 20.09.2018
Нпр. 20.09.2018
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о рударству - по хитном поступку Министарство индустрије, енергетике и рударства 07.06.2018 Package icon Pr zakon o rudarstvu, hp.zip
Приједлог закона о амнестији - по хитном поступку Министарство правде 07.06.2018 Package icon Pr zakon o amnestiji, hp.zip
Приједлог закона о затезној камати - по хитном поступку Министарство финансија 07.06.2018 Package icon Pr zakon o zateznoj kamati, hp.zip
Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обавезним осигурањима у саобраћају – по хитном поступку Министарство финансија 08.06.2018 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o obaveznom osiguranju u saobracaju, hp.zip
Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука - Добој - по хитном поступку Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 04.06.2018 Package icon Pr zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto puta, hp.zip
Приједлог закона о легализацији бесправно изграђених објеката - по хитном поступку Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 04.06.2018 Package icon Pr zakon o legalizaciji bespravno izgradjenih objekata, hp.zip
Приједлог закона о употреби знаковног језика - по хитном поступку Министарство просвјете и културе 04.06.2018 Package icon Pr zakon o upotrebi znakovnog jezika, hp.zip
Приједлог закона о измјени Закона о библиотечко - информационој дјелатности - по хитном поступку Министарство просвјете и културе 04.06.2018 Package icon Pr zakon o izmj Zakona o bibliotecko-informacionoj djelatnosti, hp.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске - по хитном поступку Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 04.06.2018 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o premjeru i katastru RS, hp.zip
Приједлог закона о заштити жртава ратне тортуре Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 31.05.2018 Package icon Pr zakon o zastiti zrtava ratne torture.zip